PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

GUMed: jest praca dla asystenta w Zakładzie Ortodoncji

Autor: nieck • Źródło: en
31-08-2020, 11:50
GUMed: jest praca dla asystenta w Zakładzie Ortodoncji Gdański Uniwersytet Medyczny (fot. Archiwum)
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs na stanowisko asystenta (pracownik badawczo - dydaktyczny) w Zakładzie Ortodoncji. 


Obowiązki asystenta w Zakładzie Ortodoncji:
- prowadzenie badań naukowych,
- pozyskiwanie środków na badania naukowe,
- publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach,
- doskonalenie warsztatu badawczego i dydaktycznego,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych,
- opracowywanie programów zajęć,
- organizacja procesu dydaktycznego,
- organizacja konferencji i seminariów naukowych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty i stałe prawo wykonywania
zawodu,
- specjalizacja zawodowa – specjalista ortodonta,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w
recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2 lub dorobek naukowy
powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane
zgłoszenie patentowe LUB co najmniej 1-rocznego stażu pracy na uczelni wyższej z
perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach LUB zaangażowania w
pracę kół naukowych w czasie studiów LUB posiadania predyspozycji do pracy
naukowo-dydaktycznej poparte pozytywną opinią kierownika.

Termin nadsyłania aplikacji: 26 września 2020 godz. 23:59 (decyduje data wpływu dokumentów
odnotowana przez system rekrutacyjny).
Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed
 

Więcej: gumed.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GUMed   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH