• Na liście przyjętych na stomatologię w GUMed (lista rankingowa z 4 sierpnia) znalazło się 47 nazwisk z minimum 172 pkt. (w tym 87 pkt. - z biologii) 
  • Limit punktów, uprawniających do studiowania stomatologii w GUMed, nie zmienił się wobec stanu z poprzedniej listy rankingowej (z 1 sierpnia) 
  • Następna lista kwalifikacyjna zapowiadana jest na 8 sierpnia

Stomatologia w GUMed. Progi punktowe bez zmian

Przez maturzystów najchętniej wybieranym w GUMed był kierunek lekarsko - dentystyczny, na który o jedno miejsce starało się 1365 osób (29 osób na miejsce), co jest jednym z najwyższych wyników w ostatnich latach.

Według listy z 4 sierpnia, żeby studiować stomatologię na GUMed trzeba było mieć co najmniej 172 pkt. i 87 z biologii rozszerzonej. Takich osób zarejestrowanych było 47. Progi punktowe nie zmieniły się zatem w stosunku do listy z 1 sierpnia.  

Kolejna zaktualizowana wersja listy osób zakwalifikowanych na I rok na kierunek lekarsko-dentystyczny, studia jednolite magisterskie, stacjonarne opublikowana zostanie: 8, 11, 25 sierpnia 2023 r. 

Formalności wymagane od osób przyjętych na stomatologię 

Osoby przyjęte na stomatologię powinny do 7 sierpnia 2023 r. (do godziny 14:30) załączyć w systemie ERK (w formie plików pdf) skany dokumentów.

Następnie należy dostarczyć ich oryginały osobiście do Działu Rekrutacji (w godz. 8:30 - 14:00 od poniedziałku do piątku) lub drogą pocztową do Działu Rekrutacji (do 10 sierpnia 2023 – liczy się data dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji, a nie data stempla pocztowego).