Uroczystość odbyła się w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum. Dyplomy odebrało 55 absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego i 25 kierunku techniki dentystyczne.

Przemówienia wygłosili prorektor prof. Marcin Gruchała, dziekan prof. Maria Dudziak, prodziekan dr hab. Marek Niedoszytko, a także zaproszeni honorowi goście m.in.: lek. dent. Halina Porębska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku oraz prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, członek Rady Naukowej przy ministrze zdrowia.

Wręczono też listy gratulacyjne i nagrody dla wyróżniających się studentów.

Więcej: gumed.edu.pl