• Grupa wsparcia, czyli Grupa Balinta rozpoczyna działanie przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach. Celem spotkań jest poprawa relacji z pacjentami
 • Grupa Balinta przeznaczona jest dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności
 • Spotkania będą się odbywały co miesiąc przez pół roku, każdorazowo będą się składały z dwóch sesji po 1,5 godziny

Grupa Balinta. Sprawdzony sposób na lepszą relację lekarz-pacjent

Lekarze i lekarze dentyści będą mieli szansę wziąć udziału w cyklicznych spotkaniach grupy Balinta. Podstawowym celem tych spotkań jest analiza relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Grupa ma pomóc uczestnikom spotkań w rozumieniu nieświadomych motywów, potrzeb, emocji tworzących relację, zarówno po stronie pacjenta jak i lekarza. 

Cele treningu: 

 • poznanie swoich trudności w relacji z pacjentem,
 • lepsze zrozumienie siebie i pacjenta, swoich ograniczeń i mocnych stron,
 • nabycie, polepszenie umiejętności komunikowania się, współdziałania, empatii, 
 • wzbogacenie doświadczeń,
 • uzyskanie wsparcia emocjonalnego od grupy,
 • poprawa efektywności i skuteczności współdziałania z pacjentem,
 • odreagowanie napięć powstałych w relacji z pacjentem (odbarczenie) 
 • redukcja stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • uczenie się bardziej aktywnego słuchania i obserwacji chorego,
 • lepsze rozumienie tego o czym pacjent mówi i o czym milczy i z czego nie zdaje sobie sprawy.

Grupa Balinta. Kto może wziąć udział w spotkaniach  

Uczestnikami treningu mogą być  lekarze i lekarze dentyści dowolnych specjalizacji. Grupa może liczyć maksymalnie 20 osób.
Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Spotkania będą się odbywać w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej ul. Grażyńskiego 49a, Katowice. 

Terminy treningu:

 • 7 października o godzinie 10:00
 • 11 listopada 
 • 9 grudnia. 

Każdy trening będzie się składał z dwóch sesji po 1,5 godziny. Organizatorzy zapowiadają, że spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, przez pół roku. Udział w grupie jest bezpłatny.

Spotkania będzie prowadził  Artur Kulig – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany lider grup Balinta.

Zgłoszenia na zajęcia