PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Granty dla naukowców: mamy i taty

Autor: Łukasz Sowa
19-08-2013, 05:06
Granty dla naukowców: mamy i taty (foto: sxc.hu)
Granty dla naukowców: mamy i taty (foto: sxc.hu)
Trwają ostatnie nabory wniosków w programach HOMING PLUS i POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 14 sierpnia do 15 października 2013 r. naukowcy, którzy chcą uzyskać finansowanie na prowadzenie innowacyjnych badań m.in. w dziedzinach związanych z medycyną, a także z informatyką i nowoczesnymi technologiami, mogą występować o dofinansowanie.

To bodajże jedyne wsparcie dla naukowców, którzy po okresie wychowywania dzieci chcą spełnić się jako uczeni.

Finansowanie w programie HOMING PLUS obejmuje:

- subsydium badawcze w wysokości do 80 000 zł rocznie,

- stypendium naukowe w wysokości 5 000 zł miesięcznie

- stypendia naukowe w wysokości 1 000 zł miesięcznie (dla dwóch studentów realizujących jednocześnie prace magisterskie pod kierunkiem uczestnika programu).

W ramach inicjatywy POMOST finansowane są projekty naukowe realizowane przez rodziców-  naukowców (posiadających co najmniej stopień naukowy doktora), którzy chcą powrócić do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad małym dzieckiem.

Wnioski mogą być składane przez kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego) oraz mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. Przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy wcześniej.

Projekty muszą trwać nie krócej niż 12 miesięcy i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2015 r.

Finansowaniu podlega:

- grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej);

- stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym.

Granty: łączna wysokość obu części  wynosi do 140 000 zł rocznie.

W ostatniej edycji konkursu zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 3 mln złotych.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku dostępnego na stronie: www.fnp.org.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatorów programów HOMING PLUS i POMOST:

Koordynator programu HOMING PLUS: tel. (22) 424 02 52, e-mail: fundusze@fnp.org.pl

Koordynator programu POMOST: tel. (22) 498 16 29, e-mail: fundusze@fnp.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   nauka   Nauka  

POLECAMY W SERWISACH