Niektóre wymogi stawiane tego typu placówkom są zbyt daleko idące i niepotrzebne, co z kolei skutecznie ogranicza ich powstawanie - twierdzą członkowie KS NRL

Kontrowersje wzbudza także system egzaminów przy uzyskiwaniu specjalizacji. Dariusz Kutella wiceprzewodniczący KS OIL z Gdańska zwraca uwagę na zbyt teoretyczne podejście do uzyskiwania specjalizacji przez dentystów. - Egzaminy kończące specjalizację są egzaminami teoretycznymi, w czasie których wiedza praktyczna sprawdzana jest w formie testowej. Dochodzi do sytuacji, gdy lekarz po specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej, mimo zdanego egzaminu testowego, boi się wykonać doskonale wyuczonego w teorii zabiegu.

Czytaj także:  Będzie dyskusja o kształceniu stomatologów

Kwestia zweryfikowania stopnia przygotowania do zawodu - w ocenie Łukasza Tyszlera z Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, do łatwych nie należy. Lekarz dentysta, który nie ma jeszcze specjalizacji, nie może przystąpić do egzaminu praktycznego (przed zakończeniem procedury egzaminacyjnej nie wolno wykonywać zabiegów na pacjentach). W tej sytuacji trudno jest zrezygnować z systemu testowego, jednak tak czy inaczej obowiązujący system szkoleń specjalizacyjnych nie jest przyjazny dla lekarzy - przyznał Łukasz Tyszler.

Czytaj także: Problemy specjalizacji stomatologicznych: różne, a takie podobne 

KS NRL za zasadne uważa wprowadzenie kursów stomatologicznych dla lekarzy rodzinnych, pediatrów i ginekologów Stomatolodzy namawiają lekarzy do współpracy z dentystami w zakresie leczenia bólów twarzoczaszki. Stomatolog może pomóc pacjentom cierpiącym na przykład z powodu bólu ucha lub głowy.

Posiedzenie KS NRL odbyło się w Kołobrzegu, w trakcie trzydniowej konferencji naukowo-szkoleniowej „Najnowsze Trendy w Stomatologii". Spotkanie zorganizowała Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Więcej: 24kurier.pl