PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zniknęło kilkanaście tysięcy studentów medycyny z Ukrainy. Chcieli kontynuować studia w Polsce

Autor: miro • Źródło: infoDENT24.pl
01-12-2022, 07:19
Zniknęło kilkanaście tysięcy studentów medycyny z Ukrainy. Chcieli kontynuować studia w Polsce Studenci z Ukrainy kształcą się na uniwersytetach medycznych w Polsce Fot. AdobeStock
Z ustaleń infoDENT24.pl wynika, że w pięciu uczelniach medycznych studiuje ok. 150 osób (Polaków i Ukraińców), które przybyły do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. W marcu 2022 r. chęć kontynuowania studiów medycznych w Polsce deklarowało kilkanaście tysięcy osób! W październiku 2022 r. grupa ta zmalała do zaledwie kilkuset. Co się stało?
  • Po wybuchu wojny w Ukrainie do polskich uniwersytetów medycznych napłynęło od studentów z Ukrainy kilkanaście tysięcy podań o przyjecie na studia. Ostatecznie grupa ta zmalała do kilkuset osób
  • Poziom wykształcenia studentów medycyny w Ukrainie uniemożliwia im kontynuowanie studiów w Polsce. Dla Ukraińców dodatkowym utrudnieniem jest nieznajomość języka polskiego
  • W polskich uniwersytetach medycznych kształci się od kilku do kilkudziesięciu studentów z Ukrainy. Większość zainteresowanych sama zrezygnowała z walki o indeks polskich uczelni  

Apokalipsa – tak w uniwersytetach medycznych opisywano sytuację związaną z napływem studentów z Ukrainy. Można było odnieść wrażenie, że wszyscy studiujący medycynę w Ukrainie chcieli kontynuować naukę w Polsce (oprócz Polaków i Ukraińców, pojawili się także cudzoziemcy z państw postrzeganych za egzotyczne). Ostatecznie w Polsce studiuje tylko garstka.

Są uniwersytety medyczne, w których studentów z Ukrainy można policzyć na palcach jednej ręki. Są jednak i takie uczelnie gdzie ich odsetek sięga 10 proc. Skąd taka rozbieżność? Głównie wynika z polityki prowadzonej przez autonomiczne uczelnie wobec uciekających przed wojną studentów.

Nie ma odgórnych przepisów, które narzucałyby uniwersytetom medycznym zasady weryfikacji wiedzy nabytej przez studentów w Ukrainie. Skoro ich nie ma - to uczelniane władze na własny sposób sprawdzają ten poziom - w zdecydowanej większości - negatywnie.

Niski poziom nauczania na uczelniach medycznych w Ukrainie

Z informacji uzyskanych przez infoDENT24.pl od pracowników dydaktycznych, reprezentujących Warszawski Uniwersytet Medyczny i UJ Collegium Medicum - wynika, że młodzież kształcąca się na wydziałach stomatologicznych ukraińskich uniwersytetów medycznych nie jest w stanie przenieść się na równoległy rok studiów w Polsce. Weryfikacja ich wiedzy dramatycznie obnaża nie tylko różnice programowe, ale także poziom wykształcenia w obszarach, które – w zasadzie - powinny być w Polsce zaliczone na podstawie tematyki odbytych zajęć.

- Większość tych osób należałoby przesunąć na pierwszy rok studiów, w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z przymykaniem oka na podstawowy zakres wiedzy legitymujący status lekarza dentysty - słyszymy.

Powtórka: roku, dwóch lub trzech nauki   

Jeśli chodzi o Polaków, to w 90 proc. ich pobyt w Ukrainie wynikał z jednego powodu - kiepskie wyniki matury. Osoby takie nie znalazły się na listach przyjętych studentów w Polsce. Teraz chciałyby skorzystać z nadarzającej się okazji i powalczyć o to co było dotychczas dla nich nieosiągalne. Niestety z marnym dla nich skutkiem. Studenci starszych lat proszeni byli o cofnięcie się przynajmniej o dwa, trzy semestry w nauce, za którą powinni płacić tyle samo co w Ukrainie (tyle samo, bo różnica wynikająca z wyższego w Polsce czesnego - jest refundowana przez państwo polskie).

Co najmniej kilkanaście miesięcy dodatkowej nauki - to kolejne nadszarpnięcie budżetu domowego rodziny studenta. Nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, tym bardziej, że pojawiła się alternatywa. Uniwersytety medyczne w Ukrainie po kilku miesiącach wojny wznowiły działalność. Większość zajęć odbywa się online. Dla Ukraińców to naturalna decyzja. Polacy także są zapraszani do kontynuowania nauki w tym trybie. Kończący studia uważają, że ryzyko takie warto podjąć, bo perspektywa uzyskania tytułu lekarza lub lekarza dentysty jest bliska niezależnie od trudności z nostryfikacja dyplomu.

Ukraina zaprasza studentów pomimo wojny

Możliwość studiowania w Ukrainie - jaka by nie była - wciąż istnieje. - Rektorzy uniwersytetów w Ukrainie, z którymi jesteśmy w kontakcie, podkreślają wagę kontynuowania działalności uczelni w warunkach wojennych. Podczas spotkania z rektorem WUM prof. Zbigniewem Gaciongiem prof. Iurii Kuchyn, rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Bohomoltsa w Kijowie zapewnił, że po 24 lutego uczelnia kontynuuje działalność dydaktyczną i badawczą - poinformował infoDENT24.pl Jarosław Kulczycki z WUM.

W przypadku studentów z Ukrainy kolejną barierą jest słaba znajomość języka polskiego lub angielskiego. Porozumiewanie się po polsku na ulicy to zupełnie coś innego niż studiowanie medycyny. Organizowane kilkutygodniowe kursy przygotowawcze nie są w stanie usunąć bariery językowej.

Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zdecydowana większość kandydatów na studentów medycyny nawet nie starała się przystępować do egzaminów weryfikacyjnych, a jeśli nawet, to podjęcie takiej próby rzadko kończyło się sukcesem. Na taki stan rzeczy niedoszli studenci skarżyli się m.in. Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Twierdzili, że uczelnie nie zapewniają przyjaznego systemu wyrównywania zaległości. Dodatkowe zajęcia kolidują z codziennym planem zajęć. Uczelnie nie kwapią się do tworzenia grup złożonych tylko ze studentów uczelni ukraińskich, nie skore są także do uruchamiania indywidualnego toku studiów. Postulaty, jak najbardziej zasadne z punktu widzenia zainteresowanych, nie mogą być spełnione w oparciu o istniejący potencjał dydaktyczny uczelni i ich zawsze niewystarczającą bazę techniczną. W tej sytuacji narzekania nie dają nic.

Na polskich uczelniach medycznych po dwóch miesiącach od rozpoczęcia nowego roku akademickiego napięcie i chaos organizacyjny, związane z rządowym programem przyjmowania studentów medycyny z Ukrainy - zdecydowanie zelżały. Sytuacja - rzec można - powróciła do normy. Uczelnie nie musiały dokonywać rewolucji w systemie nauczania, aby przygarnąć - jak się okazało – niezbyt liczną grupę studentów z Ukrainy.

WUM: bardzo mało studentów z Ukrainy

Zasadą jest, że osoby zainteresowane studiami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, muszą przedstawić indeks z uczelni ukraińskiej z listą zaliczonych przedmiotów. Na tej podstawie podejmowane są decyzje o przydzieleniu studenta na konkretny semestr i o konieczności ewentualnego uzupełnienia różnic programowych. Na 2139 osób przyjętych na WUM w roku akademickim 2022/23 (studia stacjonarne) uczy się zaledwie 30 studentów z Ukrainy.

Na Wydziale Lekarskim WUM (studia stacjonarne) na 696 studentów rozpoczynających studia przyjęto tylko sześć osób z obywatelstwem ukraińskim, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. Spośród nich trzech studentów mają Kartę Polaka. Na pierwszy rok English Division przyjęto dwie osoby z Ukrainy.

Na kierunku lekarsko - dentystycznym na I rok przyjęto jedną osobę z obywatelstwem ukraińskim (na 100 miejsc). Warto zaznaczyć, że w roku akademickim 2021/22 na kierunku tym studiowało pięć osób z Ukrainy (w tym trzy - z Kartą Polaka). Cała piątka kontynuuje studia.

Z kolei na English Dentistry Division przyjęto z ukraińskich uczelni sześć osób z obywatelstwem polskim i dwie z ukraińskim.

Na Wydziale Farmaceutycznym, na kierunku farmacja, studiuje trzech studentów posiadających obywatelstwo ukraińskie (na 181, którzy uzyskali indeks).

Stosunkowo wielu Ukraińców studiuje na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM - 22 osoby (na 776 studentów). Na pierwszy rok studiów przyjęto pięć osób z obywatelstwem ukraińskim, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. i dziesięć, które przebywały w Polsce już przed wybuchem wojny. Pięcioro z tych studentów posiada Kartę Polaka. Przyjęto także dwie osoby z Ukrainy, które kontynuują studia rozpoczęte u siebie w kraju.

UM w Lublinie: stosunkowo duża grupa przyjętych studentów 

W Uniwersytecie Medycznym w Lublinie studiuje 73 studentów z Ukrainy (42 na kierunku lekarskim oraz 31 na kierunku lekarsko - dentystycznym). Wśród nich 53 to obywatele polscy (23 studentów na kierunku lekarskim oraz 30 studentów na kierunku lekarsko - dentystycznym). Realizują oni studia niestacjonarne (płatne) w języku polskim - poinformował infoDENT24.pl dr Wojciech Brakowiecki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pozostała dwudziestka to obywatele Ukrainy. 19 studentów uczy się na kierunku lekarskim a tylko jeden student na kierunku lekarsko-dentystycznym (studia stacjonarne, w języku polskim) – dodał.
Przyjęcie studenta następowało na podstawie weryfikacji efektów uczenia się w formie pisemnego egzaminu, odrębnie dla każdego roku i kierunku studiów.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie umożliwił kontynuację kształcenia przez studentów z Ukrainy w trybie:

  • niestacjonarnym w języku polskim (obywatele polscy),
  • stacjonarnym w języku polskim (obywatele Ukrainy),
  • niestacjonarnym w języku angielskim (obywatele Ukrainy).

UM w Białymstoku: przyjęci tylko pojedynczy studenci 

- Większość osób, skierowanych przez Ministerstwo Zdrowia do odbycia studiów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ostatecznie nie podjęła takiej decyzji – poinformował infoDENT24.pl Marcin Tomkiel z BUM. - Ze względu na różnice programowe studenci musieliby przenieść się na niższy rok studiów. W tej sytuacji woleli dokończyć studia, nawet online, na Ukrainie – zaznaczył.

- Każde podanie było rozpatrywane indywidualnie. Na kontynuację studiów w warunkach wskazanych przez BUM zdecydowały się tylko cztery osoby – dodał Marcin Tomkiel.

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku studiują:

  • Ukrainka (stacjonarnie) na kierunku lekarskim - została przyjęta o dwa lata niżej,
  • Ukrainka (stacjonarnie) na kierunku lekarsko - dentystycznym została przyjęta na I rok (aż o trzy lata niżej), taka decyzja wynikała z istotnych różnic programowych,
  • dwaj obywatele polscy na kierunku lekarskim English Division zostali przyjęci o rok niżej.

GUMed: studenci z Ukrainy są, ale nieliczni

Z kolei w GUMed studenci z uczelni ukraińskich, na podstawie decyzji specjalnie powołanej Komisji, z reguły powtarzają dwa semestry – poinformowała infoDENT24.pl dr n. hum. Joanna Śliwińska. W roku akademickim 2022/2023 na kierunek lekarski zostało przyjętych dziesięciu studentów z Ukrainy: czterech pochodzenia polskiego i sześciu - ukraińskiego. Na kierunek lekarsko - dentystyczny zostało przeniesionych dwunastu studentów – Polaków. Studiują oni w trybie niestacjonarnym (płatnym) w języku polskim. Natomiast Ukraińcy - w trybie stacjonarnym (bezpłatnym) w języku polskim.

UM w Poznaniu: 74 wniosków, 30 rozpatrzonych pozytywnie

Z informacji przekazanych infoDENT24.pl przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wynika, że na 36 wniosków złożonych przez Ukraińców (studia stacjonarne) - przyjęto 13, a na 38 podań od Polaków (studia niestacjonarne) - zaakceptowano 16.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH