• Ponad sto podmiotów uprawnionych jest do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty na terenie OIL w Warszawie  
  •  Oferty w większości przypadków dotyczy stażystów skierowanych do pracy po 1 marcu 2023 r.

Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w tym staży cząstkowych (bez Płocka, powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) – prezentuje OIL w Warszawie.

W większości przypadków oferty dotyczą stażystów skierowanych do pracy po
1 marcu 2023 r.

Co do zasady w jednej lecznicy liczba miejsc przygotowanych dla stażystów waha się od 1 do 4. Z tym, że np. w przypadku Mazowieckiego Centrum Stomatologii maksymalna liczba stażystów mogących jednocześnie odbywać staż to 57 osób (41 w danym cyklu 41).

Staże realizowane są m.in. w zakresie:

  • stomatologii ogólnej;
  • stomatologii zachowawczej z endodoncją;
  • stomatologii dziecięcej;
  • chirurgii stomatologicznej;
  • protetyki stomatologicznej;
  • periodontologii;
  • ortodoncji;
  • medycyny ratunkowej.