• Na początku października rusza  budowa nowej siedziby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed, które będzie pełniło funkcje naukowo-badawcze, dydaktyczne oraz kliniczne
  • Budowa ma zostać ukończona w ciągu 21 miesięcy
  • Z całkowitego kosztu inwestycji szacowanego na 90 mln zł, 47 mln  zł pokryje Ministerstwo Zdrowia

Nowoczesna siedziba stomatologii GUMed. Rusza budowa

Jak informuje Gdański Uniwersytet Medyczny, na przełomie września i października br.  rozpoczyna się budowa nowej siedziby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego. Inwestycja ta jest szacowana na ponad 90 mln zł.

Nowy obiekt na mapie kampusu GUMed znajdzie się pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej-Curie i Tuwima. 

Na budowę Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przeznaczono 21 miesięcy. Wartość całego projektu wynosi 90, 210 mln zł, z czego ponad 47 mln zł to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia. Pozostałą część kosztów inwestycji  pokryje uczelnia ze środków własnych.

UCS GUMed. Dydaktyka i poradnie stomatologiczne w jednym budynku

Na czterech kondygnacjach nowego budynku będzie do zagospodarowania 8 tys. m kw. powierzchni użytkowej.  W podziemiach zaplanowano pomieszczenia techniczne, zaplecze socjalne, hala garażowa oraz centralna sterylizatornia. Natomiast w części nadziemnej będą się odbywać zajęcia naukowo-badawcze, dydaktyczne, ale  też znajdą się przychodnie dla pacjentów.

W części klinicznej UCS zaoferuje pacjentom leczenie w:

  • Poradni Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej,
  • Poradni Ortodoncji,
  • Poradni Chirurgii Stomatologicznej,
  • Poradni Stomatologii Zachowawczej,
  • Poradni Protetyki i Implantologii Stomatologicznej,
  • Poradni Chorób Przyzębia.

Studenci mający zajęcia w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym będą korzystać z najwyższej klasy unitów dentystycznych i stanowisk fantomowych. Uczelnia zakupiła 91 unitów dentystycznych, 2 aparaty RTG, TK stomatologiczne, stół operacyjny z kolumnami anestezjologiczną i chirurgiczną oraz lampą operacyjną.

Ponadto Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUMed zyska 23 nowe fantomy do ćwiczeń dla studentów.  To oznacza, że znacznie zwiększy się baza dydaktyczna, gdyż  razem z obecnie posiadanymi 12 unitami uczelnia będzie dysponować 35 stanowiskami fantomowymi, w 3 salach ćwiczeniowych.