Na statystyki, dotyczące wyników LDEK, należy spojrzeć z dystansu, chociażby dlatego, że I miejsce w kategorii zdających studia ponad dwa lata temu GUMed osiągnął dzięki tylko … jednej osobie zdającej. Więcej ich było (17) wśród zdających w ostatnich dwóch latach. To ta grupa zagwarantowała UM w Białymstoku I miejsce.

Znakomicie zaprezentował się UM w Lublinie wśród zdających LDEK po raz pierwszy, tam liderzy tworzyli grupę złożoną z 97 zdających.

Statystyka dotycząca trzech grup zdających przedstawia się w następujący sposób

Osoby, które zdawały LDEK po raz pierwszy:
minimum 58
maksimum 184
średnia 157,25
zdawało 816
zdało 780

Osoby, które ukończyły studia w ostatnich 2 latach:
minimum 74
maksimum 187
średnia 158,4
zdawało 365
zdało 348

Osoby, które ukończyły studia ponad 2 lata temu
minimum 57
maksimum 183
średnia 141,49
zdawało 145
zdało 121