• Interdyscyplinarne problemy w gabinecie stomatologicznym będą tematem szkolenia organizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu
  • Rola fizjoterapii w leczeniu pacjentów z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia to główna część kursu, który odbędzie się 15 października
  • Na kursie poruszane będą też kwestie związane z pandemią COVID-19 w warunkach gabinetu stomatologicznego; epidemiologia, obraz kliniczny, leczenie i profilaktyka

Szkolenie interdyscyplinarne. Fizjoterapia wad zgryzu

Termin szkolenia: 15 października 9:00-13:30
Miejsce: ul. Kaziemierza Wielkiego 45, Wrocław

Kierownikiem naukowym planowanego wydarzenia edukacyjnego będzie  lek.dent. Alicja Marczyk-Felba

Punkty edukacyjne przyznane za udział w kursie: 4

Kurs poprowadzą dr n. med. Sylwia Serafińska, mgr Bożena Szeliga oraz dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak

Zakres kursu. Jakie zagadnienia będą poruszane 

Sesja I 9.00-10.45  prowadzenie mgr Bożena Szeliga, fizjoterapeutka   
Rola fizjoterapii w leczeniu pacjentów z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia

  • praktyczne aspekty współpracy z fizjoterapeutą w prowadzeniu pacjentów stomatologicznych,
  • karta badania funkcjonalnego z ukierunkowaniem na autonomiczny układ nerwowy, relacje z pacjentem,
  • analiza badania cefalometrycznego wg prof.Mariano Rocabado,
  • analiza posturalna, taśmy anatomiczne Thomasa Myersa w aspekcie wzmożonego napięcia mięśniowego w obrębie narządu żucia – omówienie przypadku,
  • ćwiczenie treningu funkcjonalnego,
  • metody fizykoterapeutyczne stosowane w terapii stawów skroniowo-żuchwowych  

Sesja II 11.00-12.00 prowadzenie   dr n. med. Sylwia Serafińska
Covid-19 – epidemiologia, obraz kliniczny, leczenie i profilaktyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków gabinetu stomatologicznego

 Sesja III 12.00-13.00  prowadzenie dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
Szczepienia dla stomatologów i zawodowa profilaktyka po ekspozycji na choroby zakaźne w gabinecie stomatologicznym

Dyskusja 13.00-13.30 

Chętni na udział w kursie mogą wstępnie zgłosić zamiar uczestnictwa, co nie ma charakteru wiążącego.

Zgłoszenia pisemne należy kierować do Komisji Kształcenia DRL
na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl 
lub telefoniczne 71/79-88-068, 71/79-88-081.