• Dentyści pięciokrotnie częściej niż inne grupy zawodowe cierpią na ból szyi i ponad dwa razy częściej na ból lędźwiowy kręgosłupa.

  • Październik Narodowy Miesiąc Ergonomii - FDI chce przeszkolić lekarzy dentystów w zakresie prawidłowej postawy podczas leczenia pacjentów.

  • Seminarium internetowe, poświęcone właściwej postawie w trakcie pracy odbędzie się 26 października.

FDI obchodzi w październiku Narodowy Miesiąc Ergonomii i wzywa dentystów oraz całe zespoły stomatologiczne do priorytetowego potraktowania własnego zdrowia, aby mogli zapewnić najlepszą możliwą opiekę swoim pacjentom, oczywiście bez szkody dla siebie.

Stomatologia jest postrzegana jako stosunkowo bezpieczny zawód. Jednak specjaliści od zdrowia jamy ustnej zostali zidentyfikowani jako wykonujący „zawód, który niekorzystnie wpływa na zdrowie”.

Ergonomia jest niezbędna, aby uzyskać dokładne leczenie, jednocześnie zapobiegając kłopotom zdrowotnym, takim jak problemy z układem mięśniowo-szkieletowym, w zespole dentystycznym.

Seminarium na temat ergonomii w pracy lekarza dentysty 

Seminarium internetowe, poświęcone właściwej postawie podczas pracy, odbędzie się 26 października i pozwoli zrozumieć:
- znaczenie i zastosowanie ergonomii oraz jej znaczenie dla praktyki stomatologicznej;
- znaczenie idealnej postawy i t on wpływ złej postawy dla profesjonalnych, asystent i wynikami leczenia;
- wpływ dokładnego widzenia pola zabiegowego, aby pomóc utrzymać wygodną postawę;
- wpływ zwiększonej ochrony osobistej w tym z powodu pandemii koronawirusa;
- główne zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, które towarzyszą złej postawie.

Rejestracja tutaj

Co oznacza ergonomia w stomatologii?

Ergonomia w stomatologii oznacza:
- zapobieganie problemom mięśniowo-szkieletowym poprzez umożliwienie stomatologowi przyjęcia bardziej naturalnej i komfortowej postawy,
- osiągnięcie leczenia przyjaznego dla pacjenta,
- poprawę skuteczności leczenia i osiągnięcie dokładności leczenia.

Ergonomia w stomatologii powinna zapewniać równowagę między utrzymaniem zdrowia dentysty a skutecznym leczeniem. Zła postawa podczas leczenia stomatologicznego może mieć poważne konsekwencje fizyczne i prowadzić do powtarzających się urazów przeciążeniowych.

Potencjał rozwoju zaburzeń mięśniowo-szkieletowych jest większy, gdy lekceważy się dobre zasady ergonomii. Może to prowadzić do ograniczenia niektórych procedur, potencjalnego skrócenia lat pracy, a w najgorszym przypadku do kontuzji kończących karierę.

Główne dolegliwości to ból szyi i dolnej części pleców. Problemy te rozwijają się przez wiele lat i nasilają się przy dużym obciążeniu pracą.

Wytyczne FDI w zakresie ergonomii i postawy dla pracowników zajmujących się zdrowiem jamy ustnej są obowiązkową lekturą, jeśli dentysta chce spróbować uniknąć obrażeń w trakcie pracy.

Narodowy Miesiąc Ergonomii (NEM) został wyznaczony przez Towarzystwo Czynników Ludzkich i Ergonomii w 2003 r.

Cele nauczania:
- znaczenie i zastosowanie ergonomii dla osób realizujących świadczenia stomatologiczne;
- znaczenie idealnej postawy i zrozum wpływ złej postawy na profesjonalistę, asystenta i wyniki leczenia;
- swobodny dostęp pomaga zachować wygodną postawę;
- wpływ ulepszonych śoi podczas pandemii COVID-19;
- rozpoznawanie głównych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, które towarzyszą złej postawie.

Kolejne fazy projektu skupi się na zdrowiu psychicznym i dobrym samopoczuciu.

Czytaj także: FDI: Jak dentysta może uniknąć problemów z kręgosłupem