Dr Dan Meyer z komitetu naukowego FDI, będzie mówił na temat krajowych i międzynarodowych programów mających zapobiegać powstawaniu oporności bakterii. Określi rolę, jaką w powstałej sytuacji powinni odgrywać stomatolodzy.  Dan Meyer poruszy także temat minimalizowania zagrożeń dla pacjentów wynikających z oporności bakterii.

Prof. Michael Glick, dziekan Buffalo School of Dental Medicine poruszy problemy wynikające z zażywania antybiotyków, wskaże najważniejsze aspekty związane ze zbytecznym przepisywaniem leków prowadzącym do powstawania oporności bakterii. Omówiona zostanie również odpowiedzialność lekarza dentysty za stosowanie antybiotyków w stomatologii.

Więcej: fdiworldental.org