• Pomysł tworzenia pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zabiegów stomatologicznych nurtowała odkrywców jeszcze w XIX wieku.
  • Podejmowane próby w różnym stopniu przypominały naturalne warunki jamy ustnej, ale liczy się właściwy kierunek, który wyznaczał drogę postępu. Na przykład, starano się imitować wypływ śliny (pochodziła z napełnionych wodą baloników) w jamie ustnej, a student musiał uniknąć zanieczyszczenia śliną operowanego miejsca.
  • Jeden z pierwszych fantomów dentystycznych zaprezentowany został na spotkaniu British Dentist Association w 1894 r.

Początkowo fantomy, jako pomoc do nauki stomatologii,  były po prostu drewnianymi głowami z pracowni modystek. Na przykład w londyńskiej  King's Dental School w latach 20. XX wieku była sala wyposażona w dziesięć głów, które zostały nabyte od słynnych teatralnych perukarzy.

Odpowiednio przystosowywano je, aby lepiej nadawały się do wykorzystania podczas zajęć praktycznych dla studentów stomatologii. Montowano w nich usta, zaś szpitalny dział inżynierii wykonywał metalowe szczęki i złącza. Od studentów oczekiwano, że we własnym zakresie pozyskają naturalne zęby przed rozpoczęciem semestru.

 W zbiorach muzealnych British Dentist Association jest projekt pomocy dydaktycznej z 1894 roku autorstwa szkockiego dentysty Oswalda Fergusa. W jego ocenie sprzęt ten świetnie nadawał do symulacji pracy w rzeczywistych warunkach niemal każdego rodzaju zabiegu stomatologicznego. Na przykład można na nim zademonstrować opracowywanie dowolnego ubytku, następnie wypełnienie go materiałem odpowiednim do sytuacji, umieszczenie korony, mostów różnego typu, a także możliwości  zastosowania częściowych lub całkowitych protez (wykonywano je wtedy z wulkanitu, metalu lub gumy).

Fantom Fergusa był wykonany z trzech części: metalowego pręta do mocowania do oparcia fotela dentystycznego oraz dwóch mosiężnych szczęk z głębokimi rowkami, w które wkładano gips modelarski lub wosk uszczelniający. Zęby były następnie mocowane w gipsie lub wosku w odpowiednich odstępach, a śruby regulacyjne pozwalały na ruch i manipulację.