• Fakultet “Zasady prowadzenia praktyki stomatologicznej”, organizowany przez Stern Weber Polska we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ma być uzupełnieniem tradycyjnego programu nauczania studentów stomatologii
  • Ideą zajęć jest przekazanie jak największego zakresu praktycznej wiedzy w oparciu o case study, konkretne przykłady i wskazówki (15 godzin zajęć, które zostaną przeprowadzone w formule on-line)
  • Wykładowcami będą pracownicy oraz współpracownicy Stern Weber Polska z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu gabinetów stomatologicznych w całej Polsce, w tym właściciele gabinetów stomatologicznych 

Ideą zajęć jest przekazanie uczestnikom fakultetu jak największego zakresu praktycznej wiedzy w oparciu o case study, konkretne przykłady i wskazówki. Wykładowcami będą pracownicy oraz współpracownicy Stern Weber Polska z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu gabinetów stomatologicznych w całej Polsce. To pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Autorskie zajęcia fakultatywne, realizowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – obok konkursów stypendialnych organizowanych dla studentów WUM oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - są kolejną inicjatywą Stern Weber Polska skierowaną do studentów.

- Fakultet dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to unikatowy projekt. Nikt w Polsce wcześniej nie podjął się takiego zadania – podzielimy się ze studentami naszą najlepszą wiedzą, związaną z zasadami otwierania i prowadzenia gabinetów stomatologicznych. Już nie możemy się doczekać realizacji przygotowanych przez nas wykładów - opowiada Krzysztof Błażejczyk, prezes zarządu Stern Weber Polska.

O zasadach  prowadzenia praktyki stomatologicznej

Nazwa fakultetu współorganizowanego przez Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM i firmę Stern Weber Polska to “Zasady prowadzenia praktyki stomatologicznej”. Program fakultetu został przygotowany przez ekspertów firmy Stern Weber Polska.

Zajęcia dedykowane są studentom IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego (tryb stacjonarny) Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze zajęcia zaplanowano na marzec i kwiecień 2023 r. Przedmiot obejmuje łącznie 15 godzin zajęć, które zostaną przeprowadzone w formule on-line.

Za realizację fakultetu odpowiadać będą nauczyciele akademiccy z Zakładu Stomatologii Zachowawczej i eksperci pracujący na co dzień w Stern Weber Polska oraz w partnerskich firmach (W&H Polska). Wiedzą i doświadczeniem, związanym z otwieraniem gabinetu stomatologicznego, podzielą się również lekarze - praktycy.

Zakres zajęć fakultatywnych 

Zakres zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu doboru elementów wyposażenia gabinetu stomatologicznego, konserwacji urządzeń - ale również projektowania gabinetów, finansowania działalności czy testów specjalistycznych aparatów RTG.

Zakończenie fakultetu planowane jest na ekspozycji Stern Weber Polska.. Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie wykonają projekt zaliczeniowy otrzymają pamiątkowe dyplomy i materiały edukacyjne.

- Głównym założeniem fakultetu jest przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej sprzętu czy specyfiki prowadzenia praktyki stomatologicznej. Rozmowy oraz spotkania ze studentami zmotywowały nas do realizacji pomysłu, który klarował się w naszej firmie od co najmniej kilku lat - własnego przedmiotu, skierowanego do studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy w niedalekiej przyszłości będą planowali otworzenie własnego gabinetu – dodaje Krzysztof Błażejczyk.

Cele zajęć fakultatywnych 

  • Przygotowanie uczestnika fakultetu do uruchomienia własnej praktyki stomatologicznej.
  • Praktyczna wiedza, związana z doborem sprzętu, finansowaniem, projektem gabinetu z uwzględnieniem osłon stałych, konserwacji urządzeń, dokumentacji medycznej, podstaw marketingu i cyberbezpieczeństwa.
  • Rozwiązania , umożliwiające skuteczne łączenie wykonywanie zawodu lekarza dentysty z rolą przedsiębiorcy, ponoszącego odpowiedzialność za kwestie prawne, ekonomiczne oraz organizacyjne prowadzonego gabinetu stomatologicznego
  • Umiejętności polegające na poprawnej konserwacji sprzętu oraz właściwego doboru urządzeń i elementów wyposażenia gabinetów stomatologicznych w zależności od wybranej specjalizacji, a także rodzaju działalności lekarskiej.
  • Wiedza w zakresie poprawnego użytkowania urządzeń radiologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady ich konserwacji.
  • Informacje z zakresu źródeł pozyskiwania finansowania na zakup elementów wyposażenia gabinetów dentystycznych (specyfika pożyczki medycznej oraz leasingu).

***

Stern Weber Polska to dystrybutor unitów dentystycznych, a także aparatów RTG, autoklawów oraz wszelkich elementów wyposażenia gabinetów stomatologicznych. W portfolio firmy można znaleźć urządzenia włoskiej grupy Cefla, która jest producentem unitów takich marek jak Stern Weber, Anthos, Castellini, Mocom oraz NewTom czy MyRay w obszarze radiologii.