PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

European Master Degree in Oral Laser Applications

Autor: miro • Źródło: ms
29-01-2021, 10:16
Nauczanie terapii laserowej w oparciu o naukowo udowodnione dowody jest niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego leczenia. Idea ta przyświecała twórcom podyplomowego programu nauczania wykorzystania laserów w stomatologii - EMDOLA.

Program naukowy 2020/2022 2 lata, 4 semestry:

Pierwszy rok:
Moduł 1 Optyka + Fizyka lasera

Wykładowcy: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: gość specjalny: prof. Ludwik Pokora, dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, Jacek Matys
• historia laserów, pojęcie pola
• matematyczne sformułowanie zjawiska elektromagnetycznego
• dyfrakcja, odbicie, interferencja
• charakter kwantowy światła
• statystyki medyczne
• literatura naukowa
• podstawy lasera (budowa atomowa, absorpcja / emisja, wzmocnienie, rezonator optyczny
• właściwości promieniowania laserowego
• oprzyrządowanie laserowe
• oddziaływanie promieniowania laserowego z materią (mechanizmy absorpcji; interakcja termiczna; fuzja; odparowanie; formatowanie plazmy; interakcja fotochemiczna; zastosowania i warsztaty).

Moduł 2 Oddziaływanie lasera z tkankami + Właściwości laserów i ich zastosowań w stomatologii + Bezpieczeństwo
Wykładowcy: dr Wojciech Burkot, prof. Andrzej Teisseyre (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
• Interakcja laserów z tkankami z fizycznego punktu widzenia: (optyczne właściwości tkanek biologicznych, absorpcja światła w wodzie i w hydroksyapatytach, interakcje nieliniowe (koagulacja, odparowanie, ablację, zakłócenia, itd.), Dozymetria (parametry promieniowania, rodzaje trybów emisji)
• Interakcja laserów z tkankami z biologicznego punktu widzenia: absorpcja światła w wodzie, w hydroksapatytach, absorpcja światła w melanin, hemoglobina, białkach, etc., efekty termiczne; wpływ niektórych parametrów na wydajność lasera; Liniowe i nieliniowe procesy interakcji: koagulacja, waporyzacja, ablacja, rozerwanie itp.
• Bezpieczeństwo lasera: zasady bezpieczeństwa: dobór okularów, zasady bezpieczeństwa w środowisku pracy, zasady bezpieczeństwa podczas pracy laserami, sterylizacji i konserwacji.

Moduł 3 Marcin Pokora- FIZYKA Laserowa+ Bezpieczeństwo stosowania laserów

Moduł 4 Kinga Grzech-Leśniak, Jacek Matys- Zasady pisania artykułów naukowych, zasady tworzenia plakatu naukowego oraz prezentacji na short oral communications.

Moduł 5 Lasery - stomatologia zachowawcza i adhezja; Wybielanie laserowe
Wykładowcy: gość specjalny: prof. Vasiliso Kaitsas (Uniwersytet Genova),
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Kinga Grzech-Leśniak, Jacek Matys, Maciej Żarow
• lasery a diagnostyka i profilaktyka próchnicy:
• ogólne aspekty diagnostyki i profilaktyki próchnicy
• stan badań
• laser a szkliwo, zębina i fluor
• fluorescencja, spektroskopia laserowa.
• korony, licówki, wkłady / wkłady
• jak wybrać dostosowaną długość fali?
• ogólne aspekty i aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia próchnicy,
• preparaty szkliwa, preparaty zębiny
• wybielanie – metody wybielania laserowego

Moduł 6 Lasery w patologii jamy ustnej, LLLT
Wykładowcy: Prof. Marco Meletti (Uniwersytet w Parmie), prof. Umberto Romeo (Uniwersytet w Rzymie), prof. Alessandro del Veccio (Uniwersytet w Rzymie), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: prof. Tomasz Konopka, Kinga Grzech-Leśniak
• Patologie jamy ustnej (ogólne aspekty i stanem wiedzy, chirurgia tkanek miękkich, i twardych. Jak wybrać dostosowaną długość fali?)
• aPDT w patologiach jamy ustnej
• Terapia LLLT

POLECAMY W SERWISACH