• Nowoczesne materiały stomatologiczne do odbudowy w odcinku bocznym są tematem kursu organizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu
  • Wykładowcą jest  prof. dr Falk Schwendicke, podczas kursu organizator zapewnia tłumaczenie na język polski
  • Szkolenie składa się z wykładu i warsztatu. Termin kursu - 13 kwietnia

Co po amalgamacie? Nowoczesne materiały stomatologiczne

Tematem szkolenia organizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu są najnowsze rozwiązania do odbudowy w odcinku bocznym w erze post-amalgamatowej. Wykład wygłosi prof. dr Falk Schwendicke.

Termin kursu: 13 kwietnia 2023 r. godz. 11:00-13:00
Miejsce: ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu

Kierownikiem naukowym kursu jest dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. UMW

Uczestnikom przysługują:

  • 2 pkt edukacyjne za udział w wykładzie
  • 1 punkt  za udział w warsztacie.

Zapisy na kurs prowadzone online,  tel. 717 988 068. Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny. Kurs jest ogólnodostępny. 

 Program kursu 

Część wykładowa szkolenia, która będzie trwała od 11:00 do 12:30.

  • dotychczasowe materiały do odbudowy zębów
  • alternatywne sposoby rekonstrukcji zębów
  • technologia hybryd szklanych
  • metoda pieczątki okluzyjnej

Część warsztatowa w dwóch grupach - od 12:30 do 14:30    

  • praca na modelach – odbudowa ubytku klasy II oraz ubytku klasy I metodą pieczątki okluzyjnej

Wykład i warsztat będzie tłumaczony (konsekutywnie) na język polski.

Zainteresowani działem w kursie mogą zgłaszać się pisemnie do Komisji Kształcenia DRL: e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl 
lub telefoniczne pod numerem (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081. 

Zapisy na warsztaty – decyduje kolejność zgłoszeń.