• Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mogą wziąć udział w konkursie Stern Weber Polska elektroradiologa w stomatologii
  •  Studenci mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w 2-4-osobowych zespołach. Łączna pula nagród w postaci stypendium to 13,5 tys. zł
  • Projekty konkursowe będą przyjmowane od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. 

Konkurs za zakresu elektroradiologii

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie projektu przedstawiającego rolę elektroradiologa w stomatologii.

 Studenci mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 30 listopada.

Studenci mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w 2-4-osobowych zespołach. Łączna pula nagród w postaci stypendium to 13,5 tys. zł.

Będzie to pierwsza edycja konkursu zorganizowana w porozumieniu Stern Weber Polska z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Zadaniem uczestników konkursu będzie realizacja projektu w formie:

  • eseju,
  • wykładu,
  • prezentacji multimedialnej,
  • nakręconego filmu,
  • badania ankietowego
  • innej pracy badawczej.

Uczestnikami mogą być studenci studiujący w roku akademickim 2022/2023 na III roku kierunku elektroradiologia I stopnia oraz na I i II roku kierunku elektroradiologia II stopnia.

Studenci mogą brać udział w konkursie indywidualnie lub w 2-4-osobowych zespołach.

Jak wziąć udział w konkursie?

Do 30 listopada 2022 r. należy dokonać zgłoszenia chęci udziału drogą mailową: wydzlekdent@umlub.pl lub osobiście w dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, ul. Chodźki 19 (TBV) w Lublinie (za pomocą dedykowanego formularza).

Od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego będą przyjmowane gotowe projekty konkursowe w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (pendrive lub płyta CD).