Ministerstwo Zdrowia ogłosiło III nabór wniosków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Programu Operacyjnego PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych".

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci: wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z państw-darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 EUR, czyli ok. 195 393 zł.

Wydatki kwalifikowalne w ramach Funduszu stanowią m.in.: opłaty i koszty podróży za udział w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach, koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów, koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów czy działania informacyjno-promocyjne.

W puli dofinansowania znalazło się 180 000 EUR.

Więcej: zdrowie.gov.pl