• Dzieci urodzone z rozszczepem często mają trudności z jedzeniem, oddychaniem, słyszeniem, mówieniem i rozwojem.
  • Na świecie co trzy minuty rodzi się dziecko z rozszczepem, czyli 540 dzieci dziennie.
  • Projekt edukacyjny FDI i Smile Train ma na celu poprawę jakości życia dzieci urodzonych z rozszczepami warg lub podniebień.

Celem projektu FDI jest umożliwienie specjalistom zajmującym się zdrowiem jamy ustnej i zespołom medyków, skoncentrowanych na rozszczepach - uczestniczenie w szkoleniach i udostępnienie im zasobów najlepszej wiedzy - w celu poprawy sytuacji pacjentów z rozszczepami.

- Jako specjaliści od zdrowia jamy ustnej wiemy, jaki długofalowy wpływ chorób jamy ustnej może mieć na ogólny stan zdrowia, rozwój i dobre samopoczucie dzieci, ale także dorosłych – powiedziała prezes FDI prof. Ihsane Ben Yahya.

Rozszczep wargi i podniebienia a terminowe zabiegi chirurgiczne 

- Zapewniając osobom z rozszczepem terminowe zabiegi chirurgiczne i opiekę zdrowotną nad jamą ustną, umożliwiamy integrację takich osób ze społeczeństwem, dajemy im pewność siebie i zwiększamy szansę na odniesienie sukcesu w życiu.

Podczas specjalnego webinarium FDI paneliści przedstawili przegląd wiedzy medycznej, strategię wdrażania i omówili studium przypadku z Nigerii. Przedstawiono również luki w literaturze fachowej w zakresie leczenia rozszczepów. 

Rozszczep wargi i podniebienia a pomoc stomatologiczna 

Rozszczep wargi i podniebienia jest najczęstszą różnicą urodzeniową twarzy i ust i ma wpływ na rozwój jamy ustnej, dziąseł i podniebienia. Regularna, skoncentrowana opieka stomatologiczna powinna być zintegrowana z leczeniem rozszczepów, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z higieną jamy ustnej i zapobiec chorobom jamy ustnej. 

Wytyczne dotyczące zdrowia jamy ustnej w kompleksowej opiece nad rozszczepami mają na celu zapewnienie lekarzom najnowszej wiedzy w tej dziedzinie. 

Na świecie co trzy minuty rodzi się dziecko z rozszczepem (540 osób dziennie). Dzieci urodzone z rozszczepem często mają trudności z jedzeniem, oddychaniem, słyszeniem, mówieniem i rozwojem.