• Na liście Szanghajskiej najlepszych uczelni na świecie znalazły się w 2022 r. dwa uniwersytety medyczne z Polski: UM we Wrocławiu (dziewiąta setka) i WUM (dziesiąta setka) 
 • W rankingu nie ma Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który widniał w zestawieniu 2021 r.
 • W tegorocznym rankingu trzy miejsca na podium zajęły uczelnie amerykańskie: Harvard. Stanford, MIT, czwarty jest brytyjski Cambridge

Dwie uczelnie medyczne z Polski na liście Szanghajskiej 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) - zestawienie znane również jako Lista Szanghajska - to  publikowany corocznie (od 2003 r.) ranking najlepszych szkół wyższych na świecie.

W tym roku na liście Szanghajskiej znalazło się 11 uczelni z Polski (10 w 2021 r.). W tegorocznym zestawieniu są dwa polskie uniwersytety medyczne: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (dziewiąta setka w rankingu ogółem i 4 - 6 miejsce w Polsce) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (dziesiąta setka ogółem i 7 - 11 miejsce w Polsce). 

Przypomnijmy, że w 2021 r. UM we Wrocławiu nie było na tej liście. Z kolei - jak zwykle - trudno ocenić CM UJ, gdyż można uznać, że jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest najwyżej notowany spośród polskich uczelni (piąta setka w rankingu wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim).

Z listy tej wypadł Śląski Uniwersytet Medyczny (klasyfikowany w 2021 r.).   

Zestawienie polskich uczelni na liście Szanghajskiej 

Polskie uczelnie na liście Szanghajskiej 2022 r. 

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
  miejsce ogółem 401-500
  miejsce w Polsce 1-2 
 • AGH
  miejsce ogółem 601-700
  miejsce w Polsce 3
 • Politechnika Gdańska
 • SGGW
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
  miejsce ogółem 801- 900
  miejsce w Polsce 4 - 6 
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
  miejsce ogółem 901-1000

  miejsce w Polsce 7 - 11

Najlepsze uczelnie na świecie. Na podium tylko USA 

Najlepszą uczelnią świata uznany został amerykański Harvard. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Stanford, na trzecim Massachusetts Institute of Technology (MIT), a na czwartym brytyjski University of Cambridge.

Zasady tworzenia listy Szanghajskiej

ShanghaiRanking ocenia kadrę naukową i studentów w zakresie nagród zdobytych w znaczących konkursach naukowych oraz szereguje publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, uwzględniając przede wszystkim liczbę cytowani. Oprócz ogólnej klasyfikacji uczelni, tworzone jest także zestawienie szkół wyższych prowadzących konkretne kierunki i pod tym kątem ocenianych. Wśród wyróżnionych kierunków nauczania jest także stomatologia.

Ranking wykorzystuje szereg wskaźników akademickich i danych zewnętrznych do pomiaru wyników światowych uczelni w poszczególnych dziedzinach, w tym: wyniki badań (Q1), wpływ badań na branżę (CNCI), jakość badań (Top), współpracę międzynarodową (IC) oraz międzynarodowe nagrody naukowe (Award).

Część ekspertów uważa ranking szanghajskiego uniwersytetu za niemiarodajny, m.in. ze względu na przyjęte przez jego autorów kryteria faworyzujące dziedziny, w których przyznawane są Nagrody Nobla. Zbyt dużą rangę przypisuje się także publikacjom w „Nature” lub „Science”.

Indeks międzynarodowych nagród akademickich opiera się na ankiecie Academic Excellence Survey (AES) prowadzonej przez Shanghai Ranking od 2017 r.