infoDENT24.pl: San Jorge University w Saragossie to bodajże trzeci zagraniczny uniwersytet medyczny, w którym dr n. med. Mariusz Duda pełni funkcję profesora wizytującego. Taki tytuł to zaszczyt, ale przede wszystkim obowiązki, których nie brakuje komuś kto od lat jest właścicielem kliniki implantologii i otwartej w 2020 r. kliniki chirurgii plastycznej, kto jest organizatorem szkoleń Curriculum Duda Clinic College of Dental Medicine, kto prezesuje Polskiemu Stowarzyszeniu Implanotologicznemu (PSI), kto pełni wiele funkcji w International Congress of Oral Implantologists (ICOI) - czy można to wszystko pogodzić i mieć czas również dla siebie?
Dr n. med. Mariusz Duda: Fakt, wygląda to na intensywny grafik ale jest wyjście z takiej sytuacji - trzeba zintegrować obowiązki zawodowe i wyjazdy z wypoczynkiem, wówczas codzienny harmonogram wygląda bardziej logicznie. Do tego zgrany zespół mojej kliniki, który pozwala na realizowanie ambitnych planów, pasja w pracy i edukacji i wszystko działa.

Prowadzenie szkoleń na poziomie podyplomowym i uniwersyteckim sprawia mi wiele satysfakcji i w moim przypadku nie jest to okrągły frazes. Nie kryję się z tym, że praca wykładowcy współgra z moim charakterem. Zafascynowany jestem współtworzeniem nowej jakości w leczeniu implantologicznym, a ta nowa jakość bardzo często pojawia się także przy okazji realizowania zajęć w ramach studiów master.

Kształceniem nowych kadr implantologów zajmuję się już 20 lat i cały czas jest to rodzaj zafascynowania możliwością przekazywania wiedzy mniej doświadczonym koleżankom i kolegom. Frapująca jest formuła wspólnego radzenia sobie z coraz to nowymi wyzwaniami, których nie brakuje przy szybkim rozwoju - bądź co bądź - młodej dziedziny wiedzy medycznej, jaką jest implantologia. Krok po kroku systematyzujemy wiedzę zarówno w PSI jak i w moim College, stawiamy sobie kolejne wyzwania i notorycznie przesuwamy w nieokreśloną przyszłość „kropkę nad i”.

            Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej - edycja styczeń 2020, Duda Clinic College

infoDENT24.pl: Dla tak doświadczonego implantologa i jednocześnie nie mniej doświadczonego wykładowcy współtworzenie studiów master jest tylko formalnością?
Dr n. med. Mariusz Duda: Bynajmniej, samo przygotowanie do uruchomienia studiów podyplomowych w ramach Athenea Dental Institute zajęło organizatorom 1,5 roku. To długo i krótko zarazem z uwagi na złożoność materii. Przyglądałem się od początku tym działaniom i okazało się, że można wykorzystać tutaj moje doświadczenie i wiedzę, tworząc między innymi jeden z ośrodków szkoleniowych dla Master Athenea Dental Institute w Duda Clinic College w Katowicach.

Dobrym podłożem był mój autorski program implantologicznego curriculum. Od kilku dobryc lat realizuję w Duda Clinic College of Dental Medicine cykl szkoleń w zakresie implantologii. Jest to program, który przygotowuje do egzaminów umiejętności Fellowship i Diplomate Certification. Master Implantologii ADI jest dla mnie, podobnie jak inne studia master, naturalnym uzupełnieniem i zamknięciem pełnego cyklu szkoleniowego w implantologii.

            Curriculum Implantoprotetyczne - edycja czerwiec 2019, Duda Clinic College

infoDENT24.pl: Polska edycja studiów podyplomowych Master Implantologii Athenea Dental Institute realizowana jest głównie w Rzeszowie i w Hiszpanii, w mniejszym stopniu w katowickiej siedzibie Duda Clinic. Hiszpania - Rzeszów - Katowice nie są to niebotyczne odległości, ale trudno przekonywać, że to najszczęśliwsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę optymalny harmonogram pracy.
Dr n. med. Mariusz Duda: Dobrze się stało, że kierownikiem studiów podyplomowych Master Implantologii ADI w Polsce został doświadczony implantolog i doskonały organizator Radosław Maksymowicz z DentAR w Rzeszowie. Tam też realizowana jest część zajęć stacjonarnych. Mamy do siebie zaufanie, dzielimy się obowiązkami. Z tym, że - jeśli chodzi o ADI - zdecydowanie więcej jest ich po stronie mojego kolegi. Znamy się od dawna z Polskiego Stowarzyszenia Implanotologicznego (PSI). Choćby z tego względu Radosław Maksymowicz doskonale zna specyfikę szkoleń w obszarze implantologii stomatologicznej, nie wspominając o doświadczeniu w organizacji konferencji i kursów praktycznych, które realizuję od ponad dziesięciu lat.

Moja rola w Master implantologii ADI obejmuje nadzór merytoryczny nad realizowanym polskim cyklem szkoleniowym. Z racji pełnienia funkcji profesora wizytującego San Jorge University w Saragossie angażuję się w prowadzenie zajęć ze studentami podczas cyklicznych zjazdów.

            Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej - edycja listopad 2019, Duda Clinic College

infoDENT24.pl: W pandemicznym krajobrazie z tymi zjazdami jest raczej pod górkę?
Dr n. med. Mariusz Duda: Taka rzeczywistość. Faktycznie z oczywistych względów trzeba było zrezygnować z części osobistych kontaktów i w większym stopniu - niżbyśmy to chcieli - przenieść aktywność do internetu. Nie oznacza to jednak mniejszego natężenia procesu dydaktycznego, a jedynie niewielką jego modyfikację z nakierowaniem na elektroniczne środki przekazu. Technologie komunikowania w sieci są na tyle zaawansowane, że wirtualne szkolenia mogą w dużym zakresie uzupełnić program realizowany w realu.

Pamiętajmy także, że grupa szkolących się studentów liczy zaledwie kilka osób. W takim gronie łatwiej o zachowanie żelaznych reżimów sanitarnych nawet w trakcie zajęć realizowanych w realu. Celujemy w złoty środek. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część wartościowej wiedzy pozyskuje się także w trakcie nieformalnych kontaktów. Tak więc i z tego powodu zajęcia master wiosną i wczesną jesienią 2020 r. realizowane były z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa również podczas realnych zjazdów w Rzeszowie i Saragossie.

infoDENT24.pl: Mamy nasz rodzimy, prestiżowy European Master Degree in Oral Implantology pod auspicjami prof. Marzeny Dominiak, kilka osób rocznie uczestniczy też zwykle w Master of Oral Implantology University of Frankfurt, skąd zatem na polskiej ziemi Athenea Dental Institute?
Dr n. med. Mariusz Duda: Studia te mają - według mnie - szczególny wymiar. Jako specjalistyczne szkolenie z zakresu implantologii nasycone są w dużym stopniu wiedzą z zakresu ortodoncji. Diagnostyka, wady zgryzu, artykulacja, implantacja w różnych warunkach zgryzowych - tematy te mocno osadzone są w programie ADI, ponieważ całe szkolenie wyrosło niejako na „gruncie ortodontycznym”. Bez szczegółowego rozeznania tych zagadnień trudniej o sukcesy na zawodowej ścieżce lekarza dentysty implantologa. Wśród lekarzy dentystów, którzy wykonują prace implantoprotetyczne, ta wiedza jest szczególnie doceniana, gdyż stanowi istotną podbudowę na drodze implatologicznych dokonań. Z doświadczenia wiem, że tej wiedzy niestety często brakuje. Systematyzujemy ją.

Na potrzeby słuchaczy studiów podyplomowych zebrałem swoje doświadczenie klinicysty implantologa w jednym z rozdziałów podręcznika z zakresu ortodoncji, który służy słuchaczom ADI. To publikacja autorstwa całej grupy naukowców z San Jorge University w Saragossie. Redagujemy także wspólnie broszurę zawierającą studium najciekawszych przypadków z praktyki wykładowców. Wiemy co i jak zrobić, żeby skutecznie nauczyć studentów praktycznych umiejętności z zakresu m.in.: chirurgii, periodontologii, perioimplantologii, implantoprotetyki i oczywiście okluzji.

ADI należy do najwyższej ligi szkoleń master jeśli chodzi o implantologię. Jak wspomniałem, ma swoją specyfikę, której zalet nie sposób pominąć, ma także prestiż międzynarodowy.

Szkolenia master z pewnością nie są przeznaczone dla wszystkim implantologów, a tylko dla tych którzy chcą osiągnąć najwyższy poziom wiedzy impalntologicznej, najwyższy poziom zaawansowania. Cieszę się, ze w Polsce mamy takie możliwości, a jest ich coraz więcej.

Szczegóły widnieją na stronie ADI

Czytaj także:
Athenea Dental Institute: polski ślad w master implantologii
Formuła 1 w implantologii