• Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) został wieloletni aktywny jego członek dr. n. med. Kornel Krasny
 • Przez wiele lat szefem OSIS był prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, prekursor, propagator i animator polskiej implantologii stomatologicznej
 • OSIS stawa sobie za cel rozwój wiedzy w zakresie implantologii stomatologicznej i jej propagowanie wśród lekarzy, studentów, personelu pomocniczego i pacjentów

Wybór dr. n. med. Kornela Krasnego na prezesa OSIS zapadł jednogłośnie.

Celem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej jest:

 • rozwój wiedzy w zakresie implantologii stomatologicznej i jej propagowanie wśród lekarzy, studentów, personelu pomocniczego i pacjentów;
 • prowadzenie prac badawczych i obserwacji klinicznych oraz szkoleń z zakresu implantologii stomatologicznej;
 • działalność naukowa i wydawnicza;
 • organizowanie kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów, kursów i staży;
 • współdziałanie z ośrodkami implantologicznymi w kraju i zagranicą oraz organizacjami i instytucjami realizującymi podobne zadania.

Dr n. med. Kornel Krasny jest specjalistą w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym:

 • posiada certyfikaty umiejętność w dziedzinie implantologii stomatologicznej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz European Association of Dental Implantologists (EDI);
 • uzyskał m.in. dyplom Implant Continuum Education NYU&OSIS&CEIA New York University College of Dentistry;
 • pracował w stopniu starszego asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej oraz Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • członek Rady Ośrodka ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej, biegły sądowy;
 • przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej;
 • członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego;
 • posiadacz dwóch patentów: narzędzia do pozycjonowania implantów stomatologicznych i określania miejsca nacięcia dziąsła oraz narzędzie do ustalania kąta wprowadzania wiertła w implantacji stomatologicznej;
 • współpracuje naukowo m.in. z Zakładem Transplantologii i Centralnym Bankiem Tkanek WUM, z Zakładem Ortodoncji WUM, Zakładem Chirurgii Ogólnej I Transplantologii, Instytutu Transplantologii WUM, z Harvard School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts, Instytutem Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej.

Wieloletni prezes OSIS prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz jest jednym z najbardziej zasłużonych prekursorów, propagatorów i animatorów polskiej implantologii stomatologicznej:

 • prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej (1997-2005);
 • członek zarządu sekcji europejskiej CED-IADR - Central European Division International Association of Dental Reserach (2000-2004);
 • aktywny uczestnik prac m.in.: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, EATB (European Asociation of Tissue Bank), STEC (Stem Cells Therapy European Center), EAO (European Association of Osteointegration), ITI (International Team of Implantology);
 • kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • autor i współautor ponad 100 publikacji, promotor wielu prac doktorskich.