• Na czele Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego po tragicznej śmierci dr. n. med. Mariusza Dudy stanął dr n.med. Andrzej Szwarczyński
 • Nowo wybrany prezydent PSI poinformował o podpisaniu umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Dysfunkcji Narządu Żucia
 • Podczas WZA PSI wybrano także nowy zarząd Stowarzyszenia
   

 

 

 

Dr n.med. Andrzej Szwarczyński na czele PSI

Dr n.med. Andrzej Szwarczyński poinformował po tym jak został wybrany na prezydenta PSI   

Kontynuacja działalności Stowarzyszenia po ś.p. dr. n.med. Mariuszu Dudzie i utrzymanie jej na podobnym poziomie stanowi zaszczytny cel, któremu będę starał się sprostać.

Chciałbym z radością poinformować, iż podpisaliśmy umowę o współpracy z Polskim Towarzystwem Dysfunkcji Narządu Żucia, z którym planujemy przyszłe wspólne działania. 

Bardzo cieszy również wstąpienie w nasze szeregi przedstawicieli środowiska akademickiego, z którymi planujemy nowe wydarzenia naukowo-dydaktyczne. 

W rozmowach z wykładowcami ICOI dowiedziałem się, iż planowane są kolejne możliwości edukacji w zakresie naszego Stowarzyszenia, ale o tym będę mógł powiedzieć coś więcej w kolejnym newsletterze po powrocie z Kongresu w Dallas, który odbędzie się we wrześniu.

Zachęcam gorąco do korzystania z możliwości, jakie oferuje PSI, a my jako Zarząd i Komisja Edukacyjna dołożymy wszelkich starań, aby Państwa kształcenie ustawiczne mogło przebiegać na jak najwyższym poziomie. 

***

dr n.med. Andrzej Szwarczyński jest specjalistą chirurgii szczękowej. Posiada tytuł Master of Science in Oral Implantology (Goethe Univ. Frankfurt am Main); ekspert (Diplomate) d/s implantologii stomatologicznej PSI/DGOI/ICOI

Nowe władze PSI

Zarząd PSI w kadencji 2023- 2027

 • prezydent - dr n.med. Andrzej Szwarczyński
 • wiceprezydent -  prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
 • wiceprezydentka - dr Elżbieta Kręzlik
 • sekretarz - dr Jerzy Szymczak
 • skarbnik - dr Jerzy Zbożeń
 • członkini Zarządu - prof. dr hab. Joanna Wysokińska- Miszczuk
 • członkini Zarządu - dr Bożena Kalmuk
 • członek Zarządu - dr hab. Krzysztof Osmola
 • członek Zarządu - dr n.med. Dariusz Pituch
 • członek Zarządu - dr Grzegorz Ziętek

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 • przewodniczący - dr Piotr Borowski
 • wiceprzewodniczący - dr Marek Mrukwa
 • członek komisji- dr n.med. Maciej Marcinowski
 • członek Komisji - dr n.med. Krzysztof Andruch
 • członek Komisji - dr Grzegorz Kot

Członkowie Komisji Edukacyjnej

 • przewodniczący - dr hab. Krzysztof Osmola
 • wiceprzewodnicząca - prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk
 • członkini Komisji - prof. dr hab. Marzena Dominiak
 • członkini Komisji - dr n.med. Marta Cieślik-Wegemund
 • członkini Komisji - dr hab. Aleksandra Nitecka-Buchta
 • członek Komisji - dr n.med. Dariusz Pituch