PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dostęp do pytań PES i LDEK: co powie RPO?

02-09-2013, 00:01
Dostęp do pytań PES i LDEK: co powie RPO? (fot. Fotolia)
Dostęp do pytań PES i LDEK: co powie RPO? (fot. Fotolia)
Wraca temat dostępu do pytań egzaminacyjnych m.in. z PES i LDEK. Szef samorządu lekarskiego Maciej Hamankiewicz, zwrócił się do Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii ograniczenia dostępu.  

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, dla każdego lekarza i lekarza dentysty uzyskanie specjalizacji jest jednym z najważniejszych etapów rozwoju zawodowego. Dodatkowo z uwagi na wymagania stawiane przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ to dla wielu jedyna szansa na zdobycie zatrudnienia. - Na pozytywny wynik egzaminu specjalizacyjnego, jak każdego egzaminu, składa się wiele czynników, z których najważniejszym jest posiadanie ugruntowanej wiedzy zdobytej w czasie szkolenia, nie bez znaczenia jest jednak posiadanie umiejętności" rozwiązywania określonego rodzaju zadań. Dlatego lekarze przystępujący do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego są zainteresowani dostępem do pytań egzaminacyjnych z lat ubiegłych przekonuje Maciej Hamankiewicz.

Dostęp do testów nie narusza porządku publicznego

Samorząd przypomina, że sąd administracyjny uznał, iż pytania egzaminacyjne z PES stanowią informację publiczną, gdyż zadania testowe są dokumentem urzędowym zawierającym w sobie informacje wykorzystywane przez organ, służące realizacji jego zadań, a więc stanowiące informację publiczną (wyrok NSA z 21 lipca 2011 r. sygn. akt I OSK 678/11).

Prezes NRL w liście do RPO wyraził zaniepokojenie zapisem w art. 16r ust. 12 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r., w myśl którego zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem Macieja Hamankiewicza regulacja ta jest niezgodna z Konstytucją. Zwrócił się on więc do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wyrażenie poglądu w tej sprawie oraz podjęcie działań zmierzających do uchylenia tego przepisu lub skierowanie w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

- Zakaz dostępu do pytań egzaminacyjnych PES nie da się uzasadnić na gruncie konstytucyjnie gwarantowanego prawa obywateli do informacji o działaniu organów publicznych. Przepis art. 16r ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie wytrzymuje kontroli zgodności z Konstytucją uważa szef NRL. Jego zdaniem prawo do uzyskiwania informacji zagwarantowane przez Konstytucję obejmuje również dostęp do dokumentów. - Konstytucja wyraźnie przewiduje w jakich okolicznościach prawo dostępu do informacji publicznej może zostać ograniczone. Samorząd lekarski jest zdania, że ewentualny dostęp do testów egzaminacyjnych nie naruszałby wolności czy praw innych osób, porządku publicznego, a już tym bardziej ważnego interesu gospodarczego państwa, a wprowadzenie ograniczenia dostępu do testów narusza nie tylko art. 61 ust. 3 Konstytucji lecz również konstytucyjną zasadę proporcjonalności uzasadniał Maciej Hamankiewicz.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   LDEK  

POLECAMY W SERWISACH