PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów z dala od komercji

Autor: miro • Źródło: ms
09-09-2019, 07:33
Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów z dala od komercji Edukacja ustawiczna lekarzy i lekarzy dentystów (foto: pixabay)
NRL przyjęła zbiór dobrych praktyk określający system organizowania doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Chodzi o zasady obiektywne, oparte na wiedzy medycznej, wolne od jakichkolwiek wpływów wykraczających poza aktualny stan wiedzy medycznej.

Zbiór dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

                                                                                 I .

Program kształcenia, materiały edukacyjne i proces szkolenia powinny być wolne od wszelkich form stronniczości tzn.:
1. treść kształcenia zawarta w programie powinna być wolna od jakiegokolwiek wpływu ze strony sponsorów;
2. decyzje organizatorów szkolenia dotyczące wydarzeń edukacyjnych (kursów, konferencji, sympozjów, internetowych programów edukacyjnych) powinny być wolne od jakiegokolwiek wpływu ze strony sponsorów;
3. organizator szkolenia nie powinien przyjmować wsparcia sponsora, jeżeli z jego udzieleniem związane są jakiekolwiek warunki dotyczące programu kształcenia, wyboru tematów wykładów, wyboru treści poszczególnych sesji, tematów do dyskusji lub wyboru wykładowców.

                                                                                 II.

1.     W przypadku, gdy sponsorem jest podmiot lub osoba związana z przemysłem farmaceutycznym lub medycznym, sponsor nie powinien być bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie wydarzenia edukacyjnego. Organizator powinien zadbać aby sponsor, ani jego przedstawiciel:
- nie brali udziału w organizacji wydarzenia, w szczególności zapraszali uczestników szkolenia i wykładowców, prowadzili rejestrację uczestników, wydawali zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia;
- nie brali udziału w przygotowaniu programu naukowego (programu kształcenia); nie wchodzili w skład komitetu organizacyjnego lub komitetu naukowego; nie mieli wpływu na treści programu kształcenia, wybór wykładowców czy też wybór tematów;
- nie brali udziału w realizacji programu naukowego (w roli prezentera, prelegenta, wykładowcy lub prowadzącego jakiekolwiek zajęcia edukacyjne).

2. Informacje dotyczące komercyjnych sympozjów satelitarnych podmiotów branżowych (tytuł, prelegenci, sesje, sponsorzy) powinny być prezentowane odrębnie od programu naukowego i materiałów szkoleniowych.

3. Informacje o sponsorach i ich produktach mogą być prezentowane wyłącznie oddzielnie od programu naukowego / programu kształcenia.

                                                                           III

1. Organizator powinien zadbać, aby wszystkie materiały edukacyjne, w tym program kształcenia, program kursu, konferencji, sympozjum, internetowego programu edukacyjnego, były wolne od jakiejkolwiek formy reklamy i jakichkolwiek form stronniczości. Na programie kształcenia nie powinno znajdować się logo sponsora. Na programie kształcenia dopuszczalne jest umieszczenie jedynie logo organizatora kształcenia.

SŁOWA KLUCZOWE
edukacja   kształcenie ustawiczne  

POLECAMY W SERWISACH