PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów

Autor: miro • Źródło: ms
29-03-2021, 07:45
Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów (fot. unsplash)
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów opiniuje Prezydium NRL. Problem jest taki, że opinii samorządu lekarzy i lekarzy dentystów autorzy projektu rozporządzenia nie biorą pod uwagę.

Samorząd lekarski podtrzymuje stanowisko, że projekt rozporządzenia wymaga dopracowania.

Niska precyzja

Poszczególne formy doskonalenia zawodowego powinny być określone na tyle precyzyjnie, aby nie powstawały wątpliwości, czy i którą z form doskonalenia zawodowego wyszczególnioną w rozporządzeniu jest udokumentowana przez lekarza aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia. Tylko w ten sposób można zapewnić jednolite stosowanie tych przepisów przez okręgowe izby lekarskie, ograniczenie dowolności w kwalifikowaniu udokumentowanych przez lekarza form jego aktywności w tym zakresie i właściwe ewidencjonowanie przebiegu doskonalenia zawodowego wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

Problem z dokształcaniem poza granicami Polski

Należałoby w szczególności doprecyzować wymogi dotyczące tych form doskonalenia zawodowego, które są podejmowane przez lekarzy poza granicami kraju.

Punkty edukacyjne powinny być przyznawane wyłącznie za te zagraniczne kursy medyczne i programy edukacyjne, które zapewniają odpowiednią jakość kształcenia.

W ocenie samorządu lekarskiego organizatorzy zagranicznych kursów medycznych i programów edukacyjnych nie będą zainteresowani występowaniem do Naczelnej Izby Lekarskiej o akceptację organizowanego przez nich kursu medycznego lub programu edukacyjnego, co spowoduje, że lekarze uzupełniający swoją wiedzę w tych formach nie będą mogli uzyskać punktów edukacyjnych. Dlatego też należałoby wskazać inny sposób weryfikowania przez lekarzy oraz okręgowe izby lekarskie tych kursów i programów edukacyjnych dla potrzeb realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Punkty za prenumeratę czasopism

Należy też doprecyzować zasady przyznawania punktów za prenumeratę czasopism oraz przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego. Niejasne jest bowiem, czy aby uzyskać wskazaną w załączniku do rozporządzenia liczbę punktów za te formy doskonalenia wymagane jest, aby prenumerata każdego tytułu czasopisma lub przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego trwała przez cały okres rozliczeniowy.

Merytoryka szkoleń

W stanowisku z dnia 15 października 2020 r. wskazywano też, że uczestnicy takich form kształcenia jak kurs, kongres, zjazd, konferencja, sympozjum powinni otrzymywać punkty edukacyjne tylko za te części programu, które miały charakter edukacyjny lub merytoryczny.

Natomiast nie powinno się uwzględniać przerw, sesji sponsorowanych i innych wydarzeń towarzyszących, które nie mają takiego charakteru. Dostrzegając jednak trudności, jakie mogą pojawiać się z godzinowym rozliczaniem programu tego rodzaju wydarzeń, zaproponowano wprowadzenie ograniczenia dotyczącego  maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać za 1 dzień takiego wydarzenia. Także ta propozycja nie uzyskała akceptacji, mimo że projekt przewiduje już wyjątki od godzinowego rozliczania szkoleń w przypadku wskazanym w § 1 pkt 6 projektu.

Certyfikat umiejętności zawodowej

SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   NRL   punkty edukacyjne  

POLECAMY W SERWISACH