Uroczystość odbyła się 10 listopada w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział szef BBN Stanisław Koziej i minister w KPRP Maciej Klimczak. 

Prof. dr hab n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk jest prodziekanem do spraw dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM. Pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Jest także koordynatorem działań Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF).