- W związku z tym, że decyzja ta uwzględnia w całości prośbę przedstawicieli uczelni, członkowie Komisji odstąpili od uzasadnienia poinformował prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek, przewodniczący Centralnej Komisja ds. Stopni i Tytułów.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiadają tylko te instytucje naukowe (zwykle wydziały uczelni akademickich i niektóre instytuty naukowe), które gwarantują odpowiednio wysoki poziom merytoryczny przeprowadzania etapów przewodu habilitacyjnego. Uzyskanie praw do habilitowania jest poprzedzone otrzymaniem uprawnień doktoryzowania w tej samej dziedzinie.

Od 2006 roku nadanie stopnia doktora habilitowanego zostało zmodyfikowane. Według zasad obowiązujących od 2006 do 2011 i opcjonalnie 2011 - 2013, Rada Wydziału jednostki przeprowadzającej przewód wyznacza dwóch recenzentów, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów również dwóch - wszyscy są powoływani jawnie, nie istnieje już instytucja superrecenzenta.