PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Dla kogo Diamentowy Grant?

Autor: katkiel • Źródło: katkiel
11-12-2013, 12:32
Dla kogo Diamentowy Grant? Dla kogo Diamentowy Grant? Na zdjęciu laureaci z 2012 roku (Fot. MNiSW)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło III edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania tak, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.
Pieniądze przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, określonych w projekcie badawczym.

Wsparciem mogą być objęci:
- studenci studiów jednolitych magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat - studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,
- absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata w roku ogłoszenia konkursu,
- studenci studiów inżynierskich, kończących studia w semestrze zimowym roku 2013/2014.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl do 30 stycznia 2014 r.

We wniosku wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta oraz jego opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego. W ramach programu środki finansowe mogą być przyznane na realizację przez danego studenta lub absolwenta tylko jednego projektu. Nie mogą być natomiast finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez jednostkę, w której student/absolwent będzie realizował badania finansowane ze środków finansowych na naukę. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Uczestnicy konkursu muszę pamiętać, iż środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionemu studentowi lub absolwentowi realizującemu badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant" nie może być niższe niż 2500 zł. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10 proc. kosztów ogółem.

Więcej informacji na stronie konkursu tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
studia   badania   Diamentowy Grant  

POLECAMY W SERWISACH