Webinar na temat trudnych sytuacji w relacjach z pacjentami poprowadzą  adw. Karol Kolankiewicz, oraz Anna Karkut reprezentujący ISPOZ ( Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia).

Szkolenie online odbędzie się 28 września 2021 r. w godz. 16:00 - 20:00.

Tematy wykładów i prezentacji 

Pacjent agresywny  ( 50 min.) - Omówienie i kwalifikacja prawna wybranych przypadków związanych z agresją pacjenta (groźba karalna, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, uszczerbek na zdrowiu, naruszenie miru domowego, zniszczenie mienia) + praktyczne wskazówki postępowania  

 Pacjent nieufny/dociekliwy (60 min.) - Wybrane uprawnienia  pacjenta w aspekcie praw i obowiązków lekarza (prawo do informacji  o prawach pacjenta, dot. zdrowia przed i w trakcie leczenia, dostęp do dokumentacji medycznej, o rodzaju udzielanych świadczeń, ograniczenia prawa do informacji, przywilej terapeutyczny, prawo do dyskusji z lekarzem, żądanie zwołania konsylium, sprzeciw wobec opinii lekarskiej/ obecność osoby bliskiej, zewnętrzny „ekspert” podczas udzielania świadczeń) + praktyczne wskazówki postępowania

Pacjent roszczeniowy  (60 min)- Omówienie wybranych sytuacji, w których pacjent zgłasza roszczenia wobec lekarza (nadmierna informacja dot. świadczeń/ wybór określonego lekarza / placówki / szpitala, ściśle określone świadczenie, żądanie odszkodowania / zadośćuczynienia, legalne działanie bez zgody pacjenta, natychmiastowy dostęp do dokumentacji / danych w systemie informatycznym, odmowa/ przerwanie leczenia) + praktyczne wskazówki postępowania  

Pacjent „opiniotwórczy” (60 min.) - Omówienie wybranych sytuacji w których pacjent narusza  dobre imię / dobrą sławę lekarza (zakres prawa do krytyki, pomówienie, naruszenie dobrego imienia, informacje medialne, zarzuty w internecie, skargi do izby lekarskiej i innych instytucji przeprosiny) + praktyczne wskazówki postępowania