• Z badania przeprowadzonego na dwóch uczelniach dentystycznych wynika, że studiowanie higieny stomatologicznej wymaga mocnej psychiki
  • Stan psychiczny badanych studentów był na tyle zły, że mógł nasilać tendencje samobójcze, jak wynika z badania opublikowanego w International Journal of Dental Hygiene
  • W skali globalnej problemy psychiczne są główną przyczyną niepełnosprawności, negatywnie wpływając na zdrowie i wyniki w pracy
  • Potrzebny jest system szybkiej identyfikacji studentów, którzy mogą potrzebować spersonalizowanej pomocy psychologicznej

Studiowanie higieny stomatologicznej. Wymaga mocnej psychiki

W dwóch amerykańskich szkołach dentystycznych kształcących higienistki stomatologiczne badano stan psychiczny studentów. Niestety wyniki opublikowane w International Journal of Dental Hygiene, nie są optymistyczne. Badane osoby zgłaszały wysoki poziom stresu oraz niepokój emocjonalny.

- Na całym świecie na wyższych uczelniach rosną stres, depresja i lęk, zatem w pełni uzasadnione jest wielokrotne testowanie studentów podczas studiów na kierunku higiena stomatologiczna, zanim pojawią się objawy psychologiczne i fizjologiczne – podkreśla, prowadząca badanie Judith Beck, z Chapel Hill Adams School of Dentistry w University of North Carolina.

W skali globalnej problemy psychiczne są główną przyczyną niepełnosprawności, negatywnie wpływając na zdrowie i wyniki w pracy. Szacuje się, że do 2030 roku choroby psychiczne będą kosztować światową gospodarkę 16 bln dolarów. Stany Zjednoczone są czwartym najbardziej dotkniętym kryzysem krajem na świecie.

Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia z 2021 r. pierwsze miejsce zajęła Ukraina, a następnie Estonia i Australia.

Wypalenie zawodowe. Poważny problem pracowników gabinetów dentystycznych

Wypalenie zawodowe i jego skutki  to częsty problem wśród pracowników gabinetów stomatologicznych. Pandemia COVID-19 jeszcze dodatkowo nasiliła problemy ze zdrowiem psychicznym. W wielu badaniach wykazywano, że podczas COVID-19 dentyści i higienistki stomatologiczne byli w złym stanie zdrowia psychicznego. Ponadto higienistki cierpiały z powodu wyższego poziomu lęku i depresji.

W badaniu oceniającym wpływ stresu  na studentów szkoły dentystycznej wzięło udział 123 osoby studiujące na I i II roku higieny stomatologicznej. 

W badanej grupie 96 proc. stanowiły kobiety, około 46 proc. pracowało podczas studiów w pełnym wymiarze czasu pracy. Ogółem 43 proc. studentów tego kierunku zgłosiło umiarkowany lub zaawansowany poziom depresji, a 9 proc. przyznawało się do myśli, że lepiej byłoby umrzeć lub zranić się w jakiś sposób, informowali autorzy.

Ponad 30 proc. studentów zgłosiło problemy ze snem, bierność, uczucie przygnębienia i zmęczenia, niestety aż 8 proc. rozważało samobójstwo w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Potrzebne są badania, które pomogą stworzyć system szybkiej identyfikacji studentów, którzy mogą potrzebować spersonalizowanej pomocy psychologicznej, podkreśla Beck.