Dr n zdr. Danuta Kaczmarska prezes Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych (SPHS):
Przeciętny polski pracownik uczy się, statystycznie rzecz ujmując, 2,5 razy mniej niż obywatel innego państwa UE. Nic dziwnego, że z czasem ma coraz niższe kompetencje. Jednym ze skutków tej sytuacji jest wypalenie zawodowe, które pojawia się po kilkunastu latach pracy. Szczególnie często dzieje się tak w zespołach stomatologicznych. 

Wiele organizacji zawodowych, związanych z branżą medyczną, jest wśród nich także SPHS ma w celach statutowych kształcenie swoich członków. W taki sposób bowiem można zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta podczas udzielania mu świadczeń, ale także co nie mniej ważne, wspierać pracowników medycznych i pomagać im w znalezieniu dobrej pracy. 

Nadążyć za rynkiem pracy
Warunki pracy, potrzeby pacjentów, a także wymagania pracodawców szybko się zmieniają. Dla higienistki czy asystentki stomatologicznej samodzielne dostosowywanie się do tych zmian jest trudne. 

Co prawda stałe pogłębianie wiedzy w zawodach medycznych jest obligatoryjne, ale nie wszyscy są do tego zobowiązani prawnie, tak jak ma to miejsce w przypadku lekarzy dentystów. Ta sytuacja wkrótce się zmieni, ponieważ w 2017 r. wznowione zostaną prace nad ustawowym uregulowaniem zawodów medycznych i powstaną odpowiednie przepisy dotyczące kształcenia ustawicznego.

Równanie do Unii
Obecnie mamy już ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 14 stycznia 2016 r.), która reguluje sprawy związane z edukacją przed i podyplomową w Polsce według zasad obowiązujących w UE i norm europejskich ram kwalifikacji. 

Ustawa porządkuje bałagan, który obserwujemy od dłuższego czasu na rynku usług edukacyjnych. Przede wszystkim jasno określa kwalifikacje wymagane w konkretnych zawodach. Zintegrowany System Kwalifikacji ma sprawić, że dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, a efekty uczenia się zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji.

Zawód higienistki stomatologicznej jest na 5 poziomie w Polskiej Ramie Kwalifikacji jak i europejskiej. Daje to wiedzę pracodawcom z innych krajów o umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach społecznych absolwentów polskich szkół.

Jak rozwój zawodowy to z SPHS
SPHS wspiera dyplomowane i licencjonowane higienistki oraz asystentki stomatologiczne i jako organizacja dąży do poprawy ich sytuacji zawodowej. Mam nadzieję, że dzięki działaniom SPHS osoby wykonujące te zawody zyskają większe poczucie bezpieczeństwa i stabilność na rynku pracy. Właśnie kursy i szkolenia pozwalają na to, by w krótkim czasie dopasować się do wymagań nowego miejsca pracy, ale też utrzymać posadę.

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia zdobywanie ważnych kompetencji. Udział w kursach i szkoleniach pozwala higienistkom i asystentkom zaplanować rozwój zawodowy, udowodnić swoją wartość i zdobyć atrakcyjną pracę. Ten system działa też na korzyść firm szkoleniowych, gdyż łatwiej jest im stworzyć wartościową ofertę szkoleniową (po otrzymaniu uprawnień do wydawania certyfikatów).

Czytaj także: Higienistka stomatologiczna zawód dający bezpieczeństwo finansowe