Dr Ewa Czochrowska zwraca uwagę, że współczesna stomatologia oferuje zachowanie naturalnych zębów  przez całe życie i wiele technik umożliwiających odbudowę utraconych struktur zębów i miękkich i twardych tkanek przyzębia.

Jednocześnie pacjenci w wieku rozwojowym z brakami zębów mają ograniczone możliwości uzupełniania braków zębowych, szczególnie w przypadkach pourazowej utraty górnych zębów siecznych. Zęby przedtrzonowe z niekończonym rozwojem korzenia są optymalnymi donorami do zabiegu transplantacji z udokumentowanym ponad 90 proc. powodzenia po zabiegu.

- Podczas wykładu, który zaprezentuję podczas Kongresu FDI zostanie przedstawiony protokół autotransplantacji tych zębów do odcinka przedniego szczęki, który zostanie zilustrowany licznymi przypadkami klinicznymi. Omówione zostaną także istotne aspekty leczenia, które mogą wpływać na suboptymalny wynik leczenia oraz krótko- i długoterminowe wyniki badań dotyczących przewidywalności zabiegu i czynników funkcjonalnych i estetycznych – wylicza specjalistka z zakresu ortodoncji.

Dr Czochrowska przekonuje, że trzecie zęby trzonowe z nieukończonym rozwojem korzenia także mogą być rozważane jako donory do zabiegu transplantacji, szczególnie u pacjentów z mnogą agenezją zębów i w połączeniu z ortodontycznym zamknięciem braków w odcinku przednim szczęki. Dobra selekcja zęba donora jest wymagana przy tym leczeniu, ponieważ morfologia trzecich zębów trzonowych i ich położenie w łuku zębowym jest trudniejsze w odniesieniu do transplantacji zębów. W wykładzie zostaną omówione wskazania i ograniczenia transplantacji tych zębów.

- Transplantacja przezwyrostkowa dotyczy chirurgicznego pozycjonowania zębów zatrzymanych do ich prawidłowej pozycji w łuku zębowym w przypadkach, kiedy ich ekstruzja ortodontyczna lub ortodontyczne zamknięcie braku zęba są przeciwwskazane – dodaje dentystka.  

Podczas wykładu, który rozpocznie się 7 września o godz. 8.30, zostanie przedstawiony protokół autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzenia. Omówione będą zalety i aspekty krytyczne transplantacji zębów przedtrzonowych u pacjentów rosnących z brakami górnych zębów siecznych, autotransplantacja trzecich zębów trzonowych z nieukończonym rozwojem korzenia u pacjentów z agenezją zębów i zaburzeniami wyrzynania zębów oraz autotransplantacja w przypadku zębów głęboko zatrzymanych.

Dr Ewa Czochrowska zaprezentuje także możliwości zachowania i regeneracji kości wyrostka zębodołowego po zabiegu transplantacji zębów

                                                                  ***

Dr Ewa Monika Czochrowska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W 1997 r. odbyła szkolenie podyplomowe z ortodoncji na Uniwersytecie w Oslo i do 2002 r. pracowała jako pracownik naukowy w Zakładzie Ortodoncji, Uniwersytetu w Oslo. W 2003 r. obroniła tytuł doktorski (PhD) na Uniwersytecie w Oslo. Tematem wiodącym jej pracy doktorskiej były autotransplantacje zębów. W marcu 2014 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dr. Czochrowska jest Prezydentem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Pełni także funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.