• Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych
  • Zasady umarzania kredytu zaciągniętego w ramach FKSM wzbudziły wątpliwości grupy posłów, którzy pytają o możliwość modyfikacji zasad udzielania kredytów
  • Ważna jest lista specjalizacji priorytetowych, od realizacji których warunkowane jest umorzenie kredytu. Posłowie dopytują jak mogłaby wyglądać taka lista w przyszłości

Zasady umarzania kredytów z FKSM

Zgodnie z ogłoszonymi zasadami po skończeniu studiów na kierunkach lekarskim i stomatologicznym kredyt może zostać umorzony, ale muszą być spełnione łącznie trzy warunki, student - kredytobiorca:

  • skończy studia w sześć lat, czyli nie może powtarzać roku;
  • zdecyduje się na jedną ze specjalizacji deficytowych;
  • po skończeniu studiów będzie przez 10 lat pracował w publicznej ochronie zdrowia w Polsce.

Pytania o możliwą modyfikację zasad umarzania kredytów  

Posłowie pytają:

  • O możliwość wydłużenia okresu studiów z sześciu do siedmiu lat - to znaczy wprowadzenia zasady dopuszczającej jednokrotne powtarzanie roku w ciągu całego realizowanego toku studiów. Parlamentarzyści wskazują, że tzw. powtarzanie roku może być wywołane czynnikami niezależnymi (losowymi), a nie wynikać z niedostatecznego zaangażowania studenta w realizację toku studiów.
  • O szczegółowe wytyczne, określające możliwość umorzenia spłaty zobowiązań, w przypadku gdy student stale utraci zdolność do spłaty zobowiązań i bank nie będzie miał prawnych możliwości dochodzenia roszczeń.
  • O prognozowaną listę deficytowych specjalizacji w roku akademickim 2027/2028. Prognoza taka (przynajmniej w ograniczonej liczbie, ok. dziesięciu specjalizacji) może być opracowana w oparciu o istniejącą listę: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna i stomatologia dziecięca.
    Opracowanie tzw. krótkiej listy deficytowych specjalizacji w znacznym stopniu mogłoby przyczynić się do większego zainteresowania ofertą Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych.

 Grupa posłów składająca interpelację: Marek Rutka, Robert Obaz, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Monika Falej, Maciej Kopiec.