NIK przeprowadziła kontrolę uczelni, która objęła lata 2017-2020 (do 31 lipca). Wynika z niej, że coraz więcej osób spoza Polski chce studiować w naszym kraju. 

W roku akademickim 2019/2020 jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów był kierunek lekarsko-dentystyczny. W sumie wybrało go 1,1 tys. cudzoziemskich studentów. Najwięcej studentów z zagranicy wybierało kierunek lekarski, bo aż 7,4 tys. osób. 

W roku akademickim 2019-2020 studiowało ponad 77 tys. osób, a od roku akademickiego 2016-2017 liczba studentów cudzoziemców wzrosła o 27 proc. Studia w Polsce cieszyły się największym powodzeniem wśród osób z Ukrainy (38,5 tys. osób), Białorusi (8,2 tys. osób), Indii (3,3 tys. osób), Norwegii, Chin, Niemiec (po 1,4 tys. osób). Mimo to wciąż wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni w Polsce jest jednym z najniższych w krajach OECD.

NIK ocenia, że mało realne jest osiągnięcie w 2021 r. zaplanowanej w rządowych dokumentach liczby 100 tys. studiujących cudzoziemców. Dlatego NIK wnioskuje do Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o zrewidowanie planów i zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania kształcenia cudzoziemców na polskich uczelniach.

Więcej: nik.gov.pl