PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Collegium Medicum UJ poszukuje dentystów - asystentów

Autor: miro • Źródło: ms
28-07-2020, 09:20
Collegium Medicum UJ poszukuje dentystów - asystentów Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Trwa konkurs na objęcie dwóch stanowisk asystentów w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze ¾ etatu w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze ¾ etatu w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryterium kwalifikacyjnym:
- posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:
- - specjalizacja w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją;
- - doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami zainteresowanie pracą naukową.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:
1) podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
3) stałe prawo wykonywania zawodu,
4) odpis dyplomu specjalizacji,
5) informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
6) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
8) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
9) opinię o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, jak również inne posiadane opinie o rozwoju naukowym i jego perspektywach,
10) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
12) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Termin składania dokumentów: 31 lipca 2020 r.
Kontakt: Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Collegiium Medicum UJ  

POLECAMY W SERWISACH