• Białostocka stomatologia (UM) kolejny już rok prowadzi akcję edukacyjną dla licealistów. Ostatnio przedmiotem zajęć z uczniami była ślina 
  • Coraz większe nadzieje wiąże się z wykorzystaniem śliny w laboratoryjnej diagnostyce biomedycznej. W ślinie biomarkery mogą być pomocne w: rozpoznawaniu i różnicowaniu wielu chorób ogólnoustrojowych, terapii monitorowanej stężeniem leku, medycynie sądowej
  • Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z wybranymi metodami pobierania śliny stosowanymi w badaniach biomedycznych i diagnostyce laboratoryjnej, jak również ocenili wybrane biomarkery śliny

Stomatologia w ramach projektu Biologia i Chemia po akademicku

Ślina – wodny płyn biologiczny o wielu właściwościach- pod tym hasłem odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu "Biologia i chemia po akademicku 2".

Białostocka stomatologia kolejny już rok prowadzi akcję edukacyjną dla licealistów. Tym razem zajęcia poprowadzili dr hab. Mateusz Maciejczyk adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii oraz dr Julita Szulimowska asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Spotkanie miało miejsce 4 marca 2023 roku w budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Rozpoznawanie chorób z próbki śliny.  Nowoczesna diagnostyka

Coraz większe nadzieje wiąże się z wykorzystaniem śliny w laboratoryjnej diagnostyce biomedycznej. Obecne w ślinie biomarkery mogą być pomocne w:

  • rozpoznawaniu i różnicowaniu wielu chorób ogólnoustrojowych,
  • terapii monitorowanej stężeniem leku,
  • medycynie sądowej.

Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z wybranymi metodami pobierania śliny stosowanymi w badaniach biomedycznych i diagnostyce laboratoryjnej, jak również ocenili wybrane biomarkery śliny.

Uczniowie mieli możliwość także oceny stężenia wybranych elektrolitów w próbkach śliny niestymulowanej i stymulowanej, a także wykonania badania stomatologicznego.