• Objawy depresji są powszechne wśród polskich studentów stomatologii, jak wynika z badania przeprowadzonego przez pracowników UM w Lublinie.
  • Ważne, by studenci stomatologii byli świadomi zagrożeń i im przeciwdziałali, zaś kluczowe w takiej profilaktyce są aktywność fizyczna i higiena snu. 
  • Zasadne byłoby też otoczenie studentów stomatologii opieką psychologiczną.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie badali, na ile objawy depresji są rozpowszechnione wśród studentów stomatologii na 10 uczelniach medycznych w całym kraju. W sumie badanie objęło 247 osób (średnia wieku 22 lata,  81 proc. kobiet i 19 proc. mężczyzn). Badanie online  prowadzono za pośrednictwem Facebooka (w grupach dedykowanych studentom stomatologii). Natężenie objawów depresyjnych oceniano za pomocą Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta (PHQ-9).

Wśród respondentów ankietę wypełniło 26.7 proc. studentów I roku, 26.3 proc. II roku, 14.6 proc. III roku ,  14.6 proc. IV roku oraz 17.8 V roku.

Tylko 13,3 proc. nie wykazywało żadnych objawów depresji, zaś u 8,9 proc. stwierdzono objawy ciężkiej depresji. Nieco częściej depresję miały kobiety niż mężczyźni.

Te wyniki nie powinny dziwić, gdyż studenci stomatologii są nadmiernie obciążeni materiałem podczas studiów i stale zmagają się z silnym stresem.  

Nie znaleziono związku między intensywnością problemów psychicznych a zaawansowaniem  studiów. Najwięcej uczestników badania wolnych od objawów depresji studiowało na III roku stomatologii (59,4 proc.), najmniej zaś zdrowych psychicznie ankietowanych było na IV roku (36.1 proc.).

Studencie ćwicz w każdej wolnej chwili

Badanie ujawniło wyraźny negatywny wpływ braku aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Wśród tych osób, które twierdziły, że regularnie uprawiają sport 53, 3 proc. było w dobrej kondycji psychicznej, a jeśli miało jakieś problemy, to były to słabe do umiarkowanych objawów depresji.   Podobną zależność - ochronnego działania wysiłku fizycznego na psychikę - obserwowano w badaniach  przeprowadzonych wśród studentów w Chorwacji i Stanach Zjednoczonych.

Studencie wysypiaj się 

Nasilenie depresji wyraźnie wiązało się także z nawykami sennymi. Studenci, którzy byli zwykle wyspani najczęściej zgłaszali, że mają dobre samopoczucie, a jeśli występował u nich obniżony nastrój to jedynie w słabym lub umiarkowanym stopniu (62,5 proc.), najrzadziej zaś dobra higiena snu zgłaszana była przez studentów z poważną formą depresji (18,8 proc.). 

Potrzebne są szerzej zakrojone badania, które zidentyfikują czynniki ryzyka występowania depresji wśród studentów stomatologii na polskich uczelniach, podsumowują swoje wyniki lubelscy badacze.

Praca została opublikowana w periodyku Journal of Education, Health and Sport.