PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

CMUJ: konkurs na asystenta

Autor: jsz • Źródło: jsz
21-11-2013, 11:06
CMUJ: konkurs na asystenta CMUJ: konkurs na asystenta (źródło; Wikipedia)
Do 29 listopada 2013 r. można składać podania w konkursie na stanowisko asystenta w Pracowni Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 109 ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) tj. 

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych.
2) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
3) nie zostały ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 (tj. karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony).
4) korzystają z pełni praw publicznych.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów, oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem,
- odpis dyplomu specjalisty,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnianiem wyników ankiet studenckich,
- opinię kierownika, pracowni, dyrektora instytutu, a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego,
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Termin składania zgłoszeń upływa 29 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2014 r.

Adres:

Dział Spraw Osobowych

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

ul. św. Anny 12

31-008 Kraków

Tel.:
12 422 86 15

Faks:
12 422 86 15
 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
CM UJ  

POLECAMY W SERWISACH