PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

CM UJ: praca dla asystenta (chirurgia stomatologiczna)

Autor: miro • Źródło: ms
08-05-2021, 12:44
CM UJ: praca dla asystenta (chirurgia stomatologiczna) Poszukiwany asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ CM (fot. shutterstock).
Uniwersytet Jagielloński ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Od osób, które przystępują do konkursu wymagane jest m.in.:
-  posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty;
-  opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);
-  dodatkowe kryteria podlegające ocenie:
-  posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej (lub szkolenie specjalizacyjne na końcowym etapie);
-  udokumentowana znajomość zagadnień w zakresie technik implantologicznych;
-  udokumentowane szkolenie z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w chirurgii stomatologicznej;
-  dobra znajomość specjalistycznego języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych;
-  doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami;
-  zainteresowanie pracą naukową.

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  powinni  złożyć  następujące  dokumenty:
- podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora;
- prawo wykonywania zawodu;
- dyplom specjalizacji lub potwierdzenie specjalizacji na końcowym etapie;
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
- ankietę dotyczącą działalności naukowej;
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, (np. opinia opiekuna naukowego, kierownika Zakładu, Dyrektora Instytutu w/w jednostki)  jak również inne posiadane opinie o rozwoju  naukowym i jego perspektywach;
- oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz  zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim;
- informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 12 422-86-15.
Termin składania zgłoszeń: 31 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
chirurgia stomatologiczna   Kariera   CM UJ  

POLECAMY W SERWISACH