PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

CM UJ konkurs w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Autor: miro • Źródło: ms
25-05-2021, 12:02
CM UJ konkurs w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UJ ds. Collegium Medicum poszukuje asystentów
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na dwa  stanowiska asystentów w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM (w wymiarze pełnego etatu).

Od kandydatów wymagane jest:
-  posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty;
-  opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);
-  posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją;
-  dobra znajomość specjalistycznego języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych;
-  doświadczenie w pracy dydaktycznej;
-  doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami;
-  zainteresowanie pracą naukową.

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  powinni  złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  Św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
1) podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
3) prawo wykonywania zawodu,
4) odpis dyplomu specjalizacji,
5) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
6) informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
9) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
9) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
10) opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, (np. opinia opiekuna naukowego, kierownika Katedry, Dyrektora Instytutu w/w jednostki)  jak również inne posiadane opinie o rozwoju  naukowym i jego perspektywach,
11) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
12) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz  zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
13) informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 124 228 615

Termin składania zgłoszeń upływa: 11 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 października 2021 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH