• CEM od 2 września wydaje dyplomy specjalisty lekarza i lekarza dentysty
  • Nie ma potrzeby występowania do CEM z wnioskiem o wydanie dokumentu
  • W lipcu CEM wstrzymał wydawanie dyplomów z powodu braku papieru 

Dyplomy specjalisty lekarza i lekarza dentysty rozsyłane

Rozsyłane dyplomy mają nowy układ graficzny i treść, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dyplomy będą sukcesywnie rozsyłane do osób uprawnionych zainteresowanych.

CEM informuje, że nie ma potrzeby występowania do Centrum z wnioskami o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków do uzyskania tytułu specjalisty.

CEM apeluje o nieprzesyłanie takich wniosków, gdyż ich rozpatrywanie ograniczy możliwość wystawiania dyplomów.

Problemy z papierem, problemy z dyplomami

Przypomnijmy, że w lipcu 2022 r. na stronie Centrum Egzaminów Medycznych pojawiła się informacja z której wynikało, że brakuje nowych blankietów dyplomów. Zatem do czasu zażegnania problemu CEM będzie na wniosek lekarza wydawało zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania tytułu specjalisty.