• Mocny amerykański "wątek" podczas sesji naukowych realizowanych w trakcie CEDE 2022
  • Stomatologia estetyczna i cyfrowa pośród wątków edukacyjnych CEDE 2022
  • Dużo mówi o jakości szkoleń mówi postać lek. dent. Grzegorza Witkowskiego wraz z załogą Dental Masters Group i Witkowscy Dental Training Center

Tradycyjnie wystawie prezentującej sprzęt, materiały oraz technologie stomatologiczne będzie towarzyszyć część edukacyjna. W codziennej agendzie nie zabraknie ciekawych, a co najważniejsze praktycznych propozycji. 

CEDE sesja „Made in USA”

Sesja „amerykańska” to pomysł wykładowcy dr. n. med. Bartosza Suliborskiego (będącego także kierownikiem naukowym sesji), przygotowany we współpracy z praktykami z Uniwersytetu w Maryland.

Uczestnicy CEDE będą mogli zapoznać się z prezentacjami znanych postaci na rynku stomatologicznym zza wielkiej wody:

Douglas M. Barnes
Stomatologia estetyczna: Przegląd nowości w zakresie uzupełnień pełnoceramicznych

Wraz z pojawieniem się nowych, udoskonalonych materiałów do odbudowy estetycznej lekarze dentyści mają szeroki wachlarz możliwości w zakresie odbudowy zębów przednich i tylnych.

Kurs ten pozwoli zapoznać się z technikami odbudowy zębów przednich i tylnych z zastosowaniem wszystkich materiałów ceramicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu.

Przedstawione zostaną zasady adhezji, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych materiałów stomatologicznych stosowanych do odbudowy zębów.

Zaprezentowane zostanie planowanie leczenia i techniki odbudowy zębów z zastosowaniem licówek i koron ceramicznych.

Radi Masri
Współczesne leczenie z zastosowaniem implantów stomatologicznych: Cyfrowy proces postępowania klinicznego i komplikacje –

Wykład obejmuje serię przypadków leczenia pacjentów z trudnymi warunkami klinicznymi.

Omówione zostaną nowoczesne technologie oraz implanty dentystyczne, wykorzystywane do leczenia takich przypadków.

Obecnie dostępne protokoły leczenia oraz materiały stosowane do odbudowy implantów zostaną ocenione pod względem ich wad i zalet.

Podczas wykładu uczestnicy poznają: skalę estetyki białej i różowej wraz z jej wpływem na leczenie implantologiczne, współczesne metody tradycyjnego i cyfrowego leczenia pacjentów implantoprotetycznych zarówno na etapie chirurgicznym, jak i protetycznym, ograniczenia współczesnej technologii i materiałów w odniesieniu do implantów stomatologicznych.

Carl F. Driscoll

Praktyczne wskazówki ułatwiające leczenie protetyczne, zwiększające jego przewidywalność i opłacalność

Cieszący się międzynarodową sławą klinicysta, pedagog, badacz i autor podzieli się swoim czterdziestopięcioletnim doświadczeniem w leczeniu pacjentów protetycznych.

Wykład będzie zawierał wiele klinicznych przypadków, w których lekarz stomatolog mierzy się z niezadowolonym pacjentem z powodu istniejącego stanu zębów lub powikłań po wcześniejszym leczeniu.

Omówione zostanie znaczenie okluzji w osiągnięciu długoterminowego efektu oraz dobór materiałów dla różnych sytuacji klinicznych — w tym dyskusja na temat dwutlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu.

Cele:
- Poznać sposoby identyfikacji kluczowych elementów skutecznego leczenia różnych pacjentów protetycznych.
- Dowiedzieć się, jak osiągnąć prosty i przewidywalny rezultat nawet w pozornie skomplikowanym przypadku.
- Nauczyć się, jak radzić sobie z powikłaniami protetycznymi, z którymi można spotkać się w swojej praktyce.
- Poznać kliniczne metody, dzięki którym leczenie protetyczne będzie mniej stresujące dla lekarza oraz pacjenta.

Sylvan Feldman

Perypetie związane z terapią implantologiczną

Przedmiotem wykładu będzie etiologia problemów związanych z implantami oraz sposoby ich rozwiązywania.

Omówione zostaną różne techniki odbudowy pojedynczych implantów i małych mostów.

Ponadto zostaną przedstawione sposoby dialogu z pacjentem w przypadku wystąpienia problemów. Tak aby zarówno lekarz, jak i pacjent byli zadowoleni.

Głównym celem wykładu jest zapoznanie lekarzy dentystów z nowymi technikami rozwiązywania problemów, które będą mogli natychmiast zastosować w swoich gabinetach.

Plan wykładu:
1. Wprowadzenie
2. Wpływ bakterii na uszkodzone implanty
3. Różne elementy uzupełnień protetycznych: a. uzupełnienie cementowane b. uzupełnienie mocowane śrubami c. uzupełnienie gwintowane d. uzupełnienie przykręcane
4. Okluzja w implantach
5. Nietypowe powikłania
6. Naturalne wyrzynanie zęba przylegającego do zęba naturalnego
7. Chirurgiczne metody korekty wad implantów
8. Podsumowanie

Bradley A. Trattner

Endodoncja kliniczna dla stomatologa zachowawczego

Stomatologia odtwórcza i endodoncja nie są odrębnymi dziedzinami, lecz są ze sobą ściśle powiązane.

Uczestnicy wykładu zyskają lepsze zrozumienie wszystkich procedur endodontycznych od wstępnej diagnozy do odbudowy zęba.

Od czasu pojawienia się w endodoncji rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych zdążyliśmy poznać zarówno zalety, jak i ograniczenia tych instrumentów.

Najnowsze udoskonalenia w zakresie metalurgii, konstrukcji i nowatorskich ruchów obrotowych narzędzie sprawiły, że musimy zrozumieć, jak te zmiany wpływają na sposób opracowania kanałów.

Równocześnie z postępem technologii w opracowywaniu kanałów i pojawieniem się materiałów bioceramicznych doszło do rewolucji w terapii przyżyciowej miazgi oraz metodach wypełniania kanałów.

Dzięki połączeniu udoskonalonych metod opracowania kanałów i wypełnień, możemy obecnie stosować bardziej efektywne techniki leczenia kanałowego — bezpieczne, proste i przewidywalne. Podczas tego wykładu omówimy te zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, dostępu endodontycznego, irygacji. mikroendodoncji, opracowania i wypełniania kanałów.

Harlan J. Shiau poprowadzi kolejne wykłady:

Określanie ryzyka wystąpienia periimplantitis u pacjenta
Zachowanie zębów: Regeneracja przyzębia w praktyce klinicznej

CEDE warsztaty Dental Master Group

CEDE kontynuuje współpracę z lek. dent. Grzegorzem Witkowskim, wspaniałą załogą Dental Masters Group i Witkowscy Dental Training Center.

Pierwsza edycja spotkania udowodniła, że stomatologii można uczyć się w niestandardowy sposób.

Wykładowcy, będący na wyciągnięcie ręki, nie tylko przekazywali wiedzę o swoim warsztacie, ale przede wszystkim odpowiadali i podpowiadali uczestnikom, analizując ich własne case’y.

Projekt, realizowany pod okiem Grzegorza Witkowskiego, powinien udowodnić, że interdyscyplinarna współpraca pomiędzy specjalistami różnych dziedzin stomatologii, to…coś najlepszego, co może przydarzyć się pacjentowi.

CEDE warsztaty EndoMasters Academy

Użycie mikroskopu i maszynowe opracowanie kanałów - dr n. med. Maciej Kuźmiński
Powtórne leczenie endodontyczne - dr n. med. Maciej Kuźmiński

CEDE  Forum Cyfrowe BE DIGITAL  

W ramach równoległego do CEDE Forum Cyfrowego BE DIGITAL odbędą się wykłady, warsztaty, pokazy i debaty dla wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę o cyfrowej stomatologii lub zrobić ku temu pierwszy krok.

Projekt skierowany jest zarówno do lekarzy dentystów jak i techników dentystycznych.

W agendzie nie zabraknie tematów na czasie, praktycznych pokazów i nazwisk gwarantujących, że przekazywana wiedza jest zgodna ze światowymi standardami.

Forum BE DIGITAL wskaże kierunek w jakim podąża stomatologia przyszłości - to kierunek digitalizacji, innowacyjnych smart trendów; jednocześnie jednak wskazuje kierunek rozwoju specjalistów stomatologii, którzy powinni być smart digitalowi w swoim podejściu do zawodu, do współpracy z innymi specjalistami i do pracy z pacjentem.

Uczestnicy mogą spodziewać się kompleksowego spojrzenie na stomatologię obejmujące zarówno technologie jak i człowieka.

CEDE szkolenia firmowe

Jak co roku w agendzie CEDE nie zabraknie projektów edukacyjnych wystawców. Część z nich odbędzie się w salach wykładowych, ale dla wielu projektów naturalną przestrzenią będzie stoisko.