PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Biegły z zakresu stomatologii tylko ze specjalizacją?

Autor: Mirosław Stańczyk
26-08-2013, 00:02
Biegły medyczny tylko ze specjalizacją? (fot. sxc.hu)
Biegły medyczny tylko ze specjalizacją? (fot. sxc.hu)
Możliwość pełnienia funkcji biegłego sądowego z zakresu medycyny jest, nie boimy się tego powiedzieć, kiepską zachętą do specjalizowania się. Być może za jakiś czas, będzie to jednak wymóg obligatoryjny.

Szykują się zmiany dotyczące warunków ubiegania się o wpis na listę biegłych sądowych. Zmiany dotkną również kandydatów biegłych w stomatologii. Projekt nowej ustawy przewiduje na przykład, że osoba ubiegająca się o stanowisko biegłego powinna posiadać trzyletnie doświadczenie w dziedzinie, w której ma zostać ustanowiona biegłym. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, które opiniowało projekt, proponuje uszczegółowić ten zapis. Samorząd lekarski chce, aby biegłym może być ustanowiony tylko lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia z danej dziedziny medycyny.

To nie jedyna możliwa zmiana w przepisach. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że prezes sądu okręgowego powinien obligatoryjnie zasięgać opinii samorządu zawodowego o kandydacie na biegłego sądowego, niezależnie czy biegły jest powoływany na pierwszą, czy na kolejne pięcioletnie kadencje.

- Biegłymi sądowymi nie powinni być ustanawiani lekarze prawomocnie ukarani przez sąd lekarski za naruszenie zasad etyki lekarskiej lub naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza, nawet jeśli nie wymierzono im kary skutkującej utratą uprawnień do wykonywania zawodu lekarza. Zwrócenie się przez prezesa sądu z zapytaniem do właściwej okręgowej izby lekarskiej daje możliwość weryfikacji postawy etycznej kandydata - uważają członkowie Prezydium NRL.

Przeszkodą do ustanowienia stomatologa biegłym może być również brak wymaganych punktów edukacyjnych.

Nowe przepisy zobowiążą biegłych do odbycia szkolenia z zakresu praw i obowiązków biegłego oraz przepisów dotyczących statusu biegłego. Szkolenie to będzie organizowane przez prezesów sądów okręgowych. Samorząd lekarski chce, aby w ramach szkolenia główny nacisk położyć nie na naukę przepisów dotyczących statusu biegłego, lecz na praktyczną umiejętność sporządzania opinii przydatnych dla postępowania sądowego, które precyzyjnie odpowiedzą na pytania postawione przez organ procesowy, a jednocześnie będą zrozumiałe dla uczestników postępowania. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej celowe byłoby ustalenie jednolitego programu szkolenia dla biegłych, w tym celu projektowana ustawa powinna upoważnić Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy program szkolenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
biegły sądowy   lexDENT   specjalizacje   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH