• Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stało otworem dla licealistów 31 marca i 1 kwietnia 2022 r.
  • Licealiści wypróbowywali na fantomach jak wygląda na co dzień praca lekarza dentysty. 

Praktyczne zajęcia dla licealistów były inicjatywą Zakładu Propedeutyki Stomatologii UM w Białymstoku. Zajęcia te prowadzili:  dr Małgorzata Jaworska i dr Radosław Łojko (31 marca) oraz dr hab. Joanna Bagińska i dr Agnieszka Kobus (1 kwietnia).

Naukowcy nie tylko  z pasją i zaangażowaniem opowiadali o tajnikach zawodu lekarza dentysty, ale też pokazywali na czym polega leczenie próchnicy. Pod ich kierunkiem uczestnicy zajęć mogli samodzielnie przygotować ząb do założenia wypełnienia. Przekonali się, jak wygląda praca z odwróconym obrazem (czyli z obrazem widocznym w lusterku stomatologicznym) oraz  poznali  możliwości  skanera wewnątrzustnego.

Każdy uczestnik warsztatów mógł spróbować swoich sił na haptycznym symulatorze VR Simodont.

Warsztaty stomatologiczne organizowane były w ramach Projektu Biologia i Chemia po akademicku dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.