- Chcemy, aby każdy tegoroczny absolwent wydziału lekarsko - dentystycznego rozpoczął nowy etap życia zawodowego świadomy, że ma oparcie w społeczności najstarszego, naukowego towarzystwa stomatologicznego. Karta Członka PTS, którą może otrzymać każdy kończący studia stomatologiczne, gwarantuje roczne bezpłatne uczestnictwo w szeregach naszego towarzystwa oraz wiele innych benefitów – mówi prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne chce otoczyć młodych stomatologów merytoryczną opieką. Decyzją Zarządu Głównego – od tego roku - każdy absolwent studiów stomatologicznych może automatycznie stać się członkiem PTS na jeden rok (na dwa lata - członkowie PTSS), nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Dzięki przynależności do największego polskiego towarzystwa naukowego, skupiającego profesjonalistów z dziedzin stomatologii, będzie mógł korzystać z bogatej oferty edukacyjnej oraz wsparcia starszych kolegów. Dowodem partycypacji w społeczności PTS jest Karta Członka PTS, gwarantująca szereg benefitów np. w postaci zniżek na szkolenia lub produkty firm partnerskich PTS.

- Dla słuchaczy ostatnich roczników to koniec przygody z uniwersytetem medycznym. Przed nimi dalsze etapy edukacji pozauniwersyteckiej, a w dalszej kolejności próba odnalezienia się na rynku usług medycznych. Już bez indeksu, bez stałej mentorskiej opieki doświadczonych akademików, młodzi adepci wyruszą w świat stomatologii. Doświadczeni lekarze z pewnością pamiętają, iż największym zawodowym szczęściem jest właściwe wsparcie w trakcie stawiania pierwszych kroków w dorosłej stomatologii. Takie oparcie może płynąć bezpośrednio od mentorów, ale także wspólnot, jakimi są towarzystwa naukowe oraz organizacje branżowe – podkreśla prof. Marzena Dominiak.

PTS zabiega o możliwość przekazania Kart Członkowskich PTS (przez przedstawicieli PTS), w trakcie uroczystości wręczenia dyplomów potwierdzających ukończenie studiów, które będą odbywać się na wszystkich uniwersytetach medycznych. List z taką propozycją został skierowany do rektorów uczelni. Część z nich już pozytywnie zareagowała na propozycję.

- Z radością przekażemy Karty na ręce tych, którzy w niedalekiej przyszłości będą stanowić o rozwoju polskiej dentystyki – dodaje prezydent PTS.

Współpraca z PTSS
Przypomnijmy, że na mocy porozumienia pomiędzy PTS a PTSS, podpisanego kilkanaście tygodni temu, studenci stomatologii, będący członkami PTSS, którzy są w trakcie odbywania stażu podyplomowego, mogą zostać przyjęci w poczet członków zwyczajnych PTS bez obowiązku uiszczania opłaty wpisowej. Osoby takie zwolnione zostały także z obowiązku uiszczania składki członkowskiej przez 24 miesięcy.

Taka sama zasada obowiązuje tych wszystkich członków PTSS, którzy ukończyli już staż, z tym jednak, że od tego momentu do czasu wstąpienia w szeregi PTS nie może minąć dłuższy okres niż dwa lata.

– Od początku prac nowego Zarządu PTS zapowiadaliśmy chęć odmłodzenia struktur PTS i współpracy z młodymi, aktywnymi adeptami stomatologii. Wierzę, że podpisane porozumienie jest korzystne dla obu stron – PTS zyska świeżość, PTSS możliwość współpracy z doświadczonymi naukowcami i praktykami – podkreśla prof. Marzena Dominiak, Prezydent PTS.