PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Badania kliniczne w Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie

Autor: miro • Źródło: ms
14-01-2014, 12:32
Badania kliniczne w Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie Badania kliniczne w Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie (foto: freedigitalphotos)
W 2014 r. Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kontynuować będzie badania kliniczne obejmujące oznaczanie wpływu zawartości koloidalnego roztworu srebra na proces trawienia szkliwa i zębiny w leczeniu próchnicy zębów.

Założenia badań

Wytrawienie szkliwa ma na celu wytworzenie mikroretencji dla żywicy kompozytowej, co zapewnia chemiczne przygotowanie ubytku i zwiększa siłę wiązania ze szkliwem. Podczas jego wytrawiania dochodzi do rozpuszczenia powierzchownej warstwy o grubości ok 10 mikrometrów oraz wytworzenia warstwy porowatości sięgającej od 5 do 50 mikrometrów w głąb szkliwa.

Wytrawianie zębiny usuwa warstwę mazistą wraz z korkami mazistymi blokującymi ujścia kanalików zębinowych. Wytrawianie zębiny powoduje również demineralizację zębiny okołokanalikowej i powierzchownej warstwy zębiny międzykanalikowej.
Obecnie stosowanym kwasem do wytrawiania szkliwa i zębiny jest kwas ortofosforowy w stężeniu 35-37 proc.

Celem badań jest ewaluacja normatywna adekwatności klinicznej nowego wytrawiacza z jonami srebra.

Żel stomatologiczny z zawartością kwasu fosforowego na poziomie 36-37 proc. wagowo. produkowany jest na bazie wody oczyszczonej, spełniającej wymagania Farmakopei Europejskiej VIII. Do zagęszczenia żelu używane są polisacharydy otrzymywane w procesie fermentacji bakteryjnej, uzupełnione organicznymi związkami z grupy cukroli i alkoholi wielowodorotlenowych. Żel w celu poprawy widoczności aplikacji barwiony jest na kolor intensywnie niebieski.

Dodatek srebra koloidalnego w ilości 5ppm. Jest to jedyna zmiana w stosunku do oryginalnej formuły wytrawiacza, obecnego na rynku od 1997 roku. Nanosrebro zostało dodane do składu z racji jego bakteriostatycznego działania.

W latach 50-tych XX wieku pierwszy raz zaproponowano/zastosowano wytrawianie szkliwa kwasem w celu poprawy adhezji wypełnień kompozytowych z tkankami zęba.

Nowatorski charakter badań

Badanie ma wymiar nowatorski w kontekście zarówno poznawczym, jak i klinicznym (użytkowym), z uwagi na fakt, iż badany produkt jest nowym, krajowym materiałem dentystycznym, przed procedurami rejestracyjnymi, certyfikacją i finalnym wprowadzeniem na rynek dentystyczny, konkurencyjnym pośród wielu obecnych już zagranicznych produktów tego rodzaju.

Metodyka badań

Pracownicy Centrum planują wykonanie łącznie 30 aplikacji wewnątrzustnych w obrębie szkliwa i zębiny, w przypadku preparacji więcej niż 1/3 zębiny planuje się zabezpieczenie dna ubytku glassjonomerem.

Przed wykonaniem aplikacji zostanie przeprowadzony wywiad ogólny i dentystyczny, następnie badanie zewnątrz- i wewnątrzustne (dobór zębów, test żywotności miazgi).

Preparatyka preaplikacyjna, aplikacja i obróbka końcowa materiału zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami i zaleceniami producenta.

Przed przystąpieniem do obserwacji klinicznych, w zaplanowanych okresach badawczych będzie zbierany szczegółowy wywiad stomatologiczny, badane zęby zostaną oczyszczone, osuszone, izolowane od dostępu śliny i zostanie wykonany test żywotności miazgi zębowej oraz badanie w powiększeniu.

POLECAMY W SERWISACH