Bezpłatne szkolenie dla lekarzy dentystów i lekarzy oraz pielęgniarek  z zakresu problemów związanych z badaniami klinicznymi odbędzie się  on-line.

W programie szkolenia metody przeprowadzania badań klinicznych nowych leków i technologii.

Data szkolenia: 
11 maja 2022 r. - środa (17:30-20:30)
14 maja 2022 r. - sobota (9:30- 12:30)

Czas trwania: 3 godziny.

Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę na temat sposobów rekrutacji pacjentów do badania klinicznego, postępowania z pacjentem biorącym udział w badaniu klinicznym – prawa i obowiązki, nadzoru nad bezpieczeństwem leku.

Prowadzenie zajęć:  ABM wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Szkolenie, całkowicie darmowe dla uczestników, jest realizowane z funduszy europejskich w ramach projektu POWER. 

Rejestracja obowiązkowa. Chętni proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Wsparcia Badań Klinicznych na adres: owbk@umb.edu.pl lub telefonicznie 85 748 58 00