W XIV edycji konkursu na najlepszego studenta stomatologii mogą wziąć udział studenci III, IV lub V roku stomatologii 2021/2022 uczelni medycznych w Polsce, przy czym powinni oni:
- wykonać samodzielnie pracę z zakresu protetyki stomatologicznej przy pomocy wyrobów medycznych produkowanych przez organizatora konkursu (praca musi mieć charakter kliniczny i obejmować odbudowę co najmniej jednego zęba na modelu gipsowym dostarczonym przez organizatora za pośrednictwem lokalnego koordynatora PTSS);
- należeć do PTSS i aktywnie uczestniczyć w jego działalności.

Etap I konkursu:
- zgłoszenie udziału powinno być dokonane do 1 maja 2022 r. (lokalnemu koordynatorowi PTSS lub do dziekanatu UM);
- wykonanie pracy z materiałów organizatora;
- przekazanie dokumentacji fotograficznej, wraz z opisem wykonanej pracy (maksymalnie 2 strony formatu A4);
- ogłoszenie wyników nastąpi na każdej z uczelni biorącej udział w konkursie (do 30 czerwca 2022 r.).

Każdy zwycięzca I etapu otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. zł.

II etap konkursu odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Polega on na wykonaniu przez uczestników zadania praktycznego o tematyce wskazanej przez organizatora.

Zwycięzca II etapu konkursu otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Do II etapu konkursu przechodzą wyłącznie zwycięzcy I etapu konkursu.

Obok nagrody głównej zwycięzca II etapu konkursu wygrywa dla swojej uczelni voucher o wartości 10 tys. zł do wykorzystania na dowolne produkty oferowane przez organizatora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Regulamin konkursu tutaj

Organizator: Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej.